Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình và kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 02, HĐND xã khóa IX
Ngày cập nhật 06/12/2021

Căn cứ Báo cáo số 03/BC- HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của HĐND xã về tổng hợp ý kiến của cử tri kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp lần thứ 02, ý kiến đề xuất của các ban, các đại biểu HĐND tại kỳ họp lần thứ 02, HĐND xã khóa IX;

UBND xã báo cáo tình hình và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các Ban và đại biểu HĐND xã kỳ họp lần thứ 02, HĐND xã khóa IX, cụ thể như sau:

A. Các ý kiến chung

1. Cử tri trên địa bàn toàn xã có kiến nghị, đề nghị UBND xã tiến hành rà soát, kiểm tra lại số diện tích đất 5% của UBND xã để có phương án cho thuê hoạc đấu giá trung hạn từ 5- 10 năm, để tăng thêm nguồn thu tại chỗ, nhằm phục vụ vào mục đích dân sinh

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xã đã có Công văn đề nghị 2 HTX rà soát thống kê lại toàn bộ diện tích đất 5% của xã để có kế hoạch thu hồi quản lý.Riêng vùng ruộng Ô Bến đò, Mụ Lượng theo biên bản hợp đồng cho thuê thời hạn 8 năm kể từ vụ Đông Xuân năm 2014-2015 đến kết thúc vụ Hè Thu 2022 UBND xã sẽ thu hồi và tổ chức đấu giá cho thuê lại.

2. Cử tri trên địa bàn toàn xã có kiến nghị, đề nghị UBND xã có kế hoạch, quy hoạch và khảo sát hệ thống thoát nước trong khu dân cư, vì mỗi khi mùa mưa lũ, lượng nước nhiều, không có mươn thoát nước, dẫn đến hệ thống đường giao thông bị ngập đi lại không được

          Vấn đề này đề nghị BĐH thôn thường xuyên vận động bà con nhân dân khi đỗ đất làm nhà, cải tạo vườn nên chừa lại mương thoát nước, đồng thời thường xuyên tổ chức hoạt động ngày chủ nhật xanh để ra quân nạo vét các tuyến mương và cống thoát nước để thoát nước trong mùa mưa.

          3. Cử tri trên địa bàn toàn xã có kiến nghị, đề nghị UBND xã kiến nghị đến Công ty Môi trường: Nên vận chuyển rác sớm để giảm mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đồng thời Công ty nên tiến hành thu tiền rác hàng tháng để người dân có tiền để trả, dễ nhớ thay vì thu tiền 3 tháng/1lần như hiện nay

Vấn đề bà con cử tri quan tâm trên UBND xã đã làm việc với Công ty và được trả lời như sau: mổi tuần xe thu gom rác của Công ty có 02 chuyến xe thu gom vận chuyển về bãi tập kết rác thải tập trung của huyện để xử lý, đã có phân lịch cụ thể và nhân viên thu gom từ các hộ gia đình phải thu gom trước một ngày, tuy nhiên  trong quá trình thu gom có thể xe vận chuyển bị trục trặc hoặc nhân viên thu gom rác không thu gom rác kịp thời nên có thể vận chuyển muộn gây ô nhiễm, UBND xã sẽ nhắc nhở và báo lại Công ty để kịp thời xử lý trong thời gian tới để khỏi ảnh hưởng môi trường.

- Vấn đề tiến hành thu tiền rác hàng tháng để người dân có tiền để trả, dễ nhớ thay vì thu tiền 3 tháng/1lần như hiện nay

           Vấn đề này UBND xã đã làm việc với Công ty Môi trường và thống nhất theo đề nghị của Công ty cho thu hàng quý vì số tiền phí rác hàng tháng quá nhỏ để giảm bớt thời gian của nhân viên hợp đồng thu tiền phí rác, tuy nhiên nếu hộ nào muốn trả  hàng tháng  thì Công ty sẽ cho nhân viên đến thu hàng tháng.

4. Cử tri trên địa bàn toàn xã, hiện nay tình hình cây mắc mèo đã lang rộng khắp các vùng đất trống ở khu vực Chợ  Nịu, các tuyến kênh mương, đê bao ngăn mặn, tuyến đê Cửa Lác. Đề nghị UBND xã chỉ đạo 2 HTX Sản xuất nông nghiệp tuyên truyền vận động các đội sản xuất huy động lực lượng toàn dân ra quân  hủy diệt cây mắc mèo trên địa bàn xã, làm sạch môi trường, trả lại mặt bằng giao thông đi lại của nhân dân

Hàng năm, UBND xã đã triển khai nhiều kế hoạch về vệ sinh môi trường, trong đó vớt bèo và diệt cây Mắt Mèo. UBND xã đã chỉ đạo 2 HTX huy động các đội, thành viên HTX đồng loạt ra quân xử lý cây mắt mèo một cách triệt để tại các khu vực, đê, đập, vị trí cây mắt mèo phát triển.Để hạn chế sự phát triển của cây mắt mèo trên địa bàn UBND xã đề nghị 2 HTX, Ban điều hành các thôn thường xuyên ra quân để triệt phá cây mắt mèo trên các vùng ruộng, đê đập thuộc đơn vị mình quản lý.

B. Đầu tư xây dựng Giao thông, Thủy lợi

1. Cử tri thôn Trung Làng

          * Hiện nay Cống Cửa Rào đã bị bồi lắp, gây khó khăn trong việc lưu thông đường thủy. UBND xã nên có kế hoạch nạo vét cống cửa rào để thuận tiện trong việc lưu thông cho ghe đò ra vào Âu thuyền trú ẩn trong mùa mưa, bão.

          Qua ý kiến đề xuất của cử tri UBND xã nhận thấy đây là nguyện vọng chính đáng UBND xã xin ghi nhận, tuy nhiên nguồn ngân sách của xã hiện nay rất khó khăn, UBND xã sẽ nghiên cứu phối hợp các dự án để vị thi công nạo vét để thuận tiện việc lưu thông ghe, đò cho bà con vào Âu thuyền tránh trú trong mùa mưa, bão.

           * Đề nghị UBND xã sớm đầu tư Trạm bơm Mini vùng Hạ Vịnh

          Vấn đề này UBND xã nhận thấy đây là nguyện vọng chính đáng của bà con sản xuất ở vùng ruộng này, hằng năm phải thuê máy hút nước chạy Dầu chi phí cao so với các vùng ruộng khác, vừa qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã làm việc với UBND xã và HTX khảo sát đề nghị xây dựng Trạm bơm Mini theo chương trình hổ trợ xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ có sự đối ứng của HTX để xây dựng trong thời gian tới. Trước mắt đề nghị HTX nghiên cứu để hổ trợ bù giá một phần cho bà con sản xuất ở vùng ruộng này để bớt thiệt thòi so với các vùng ruộng có Trạm bơm điện.

          * Đề nghị UBND xã sớm đầu tư tuyến mương tưới tiêu từ Đội 3 Hàng Me ra vùng 5% của Đội 5

          Qua ý kiến đề xuất của cử tri UBND xã đề nghị HTX Tam Giang khảo sát để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng trong chương trình hổ trợ xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trước mắt chỉ đạo nạo vét để dẫn nước đảm bảo phục vụ việc tưới cho vùng ruộng này.

          2. Cử tri thôn Đông Hồ

          * Đề nghị UBND xã sớm có kế hoạch đầu tư tuyến đường giao thông bê tông hóa Kênh Mới nối từ Tỉnh lộ 4b để tạo điều kiện cho giao thông đi lại phục vụ dân sinh

          Vấn đề này vừa qua UBND xã cùng với Ban Giám đốc HTX đã có tờ trình xin đầu tư xây dựng  đã được cấp trên thống nhất hổ trợ sẽ tiến hành thi công trong thời gian tới.

          * Để bảo đảm giao thông của người dân trong mùa mưa lũ và giản dân trong thời gian tới. Đề nghị UBND xã sớm đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn tránh lũ từ nhà ông Văn Sái đến Miếu Đông Cao.

          Qua ý kiến đề xuất của cử tri UBND xã nhận thấy đây là nguyện vọng chính đáng không chỉ riêng bà con ở khu vực Đông Hồ mà kể cả các thôn trên địa bàn đối với các tuyến đường ngang này, tuy nhiên hiện nay chưa có nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo giao thông đi lại cho bà con trong mùa mưa lũ UBND xã đề nghị thôn triển khai ra quân phát quan, san lấp mặt bằng. Khơi thông rảnh thoát nước để thuận tiện cho việc giao thông đi lại của bà con trong mùa mưa lũ.

          * Đề nghị UBND xã sớm đầu tư tuyến kênh mương nội đồng vùng ruộng Nam biên của HTX Thống Nhất

          Theo Kế hoạch đăng ký danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Xây dựng Nông thôn mới Nâng cao và kiểu mẫu, công trình được đăng ký và dự kiến giai đoạn đầu triển khai tuyến đường giao thông nội đồng, việc xem xét và đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng vùng ruộng Nam biên - HTX Thống Nhất. Do nguồn kinh phí không có nên đề nghị Đội và HTX tạm thời bố trí nguồn kinh phí để cải tại lại mương để đảm bảo cho sản xuất hàng năm.

          C. Văn hóa - Xã hội

          Đề nghị UBND xã kiểm tra đối tượng Liệt sỹ Lê Đối tiền hỗ trợ các dịp Lễ Tết nhưng lại tiền hương khói hàng năm không được hưởng

Về nội dung này, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Văn hóa- Xã hội phụ trách LĐTB&XH hướng dẫn thân nhân Liệt sỹ Lê Đối (Lê Đồi) thực hiện làm các hồ sơ thủ tục liên quan để gửi lên các cơ quan chức năng hiện nay thân nhân Liệt sỹ đã có Quyết định hưởng trợ cấp thờ cúng hàng năm.

D. Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

1. Cử tri Lai Hà có kiến nghị

Sau khi UBND xã có quyết định lựa chọn thôn Lai Hà xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Vậy UBND xã sớm khảo sát triển khai kế hoạch xây dựng thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, để nhân dân thực hiện, sớm đạt được thôn kiểu mẫu trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc hỗ trợ xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 đối với thôn Lai Hà.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã cùng Ban điều hành thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn để họp triển khai thực hiện. Trên cơ sở dự toán của UBND xã lập kế hoạch, thôn cũng đã thống nhất và triển khai họp dân để thông qua Kế hoạch và triển khai thực hiện.

2. Cử tri Trung Làng có kiến nghị

* Cử tri thôn Trung Làng có kiến nghị, đề nghị UBND xã có kế hoạch di dời Bãi rác ở trục đường chính thôn ra ở vị trí đường xuyên phá, để bảm  đảm vệ sinh môi trường

Về việc chuyển bãi rác: Vấn đề này UBND xã đã trả lời trong các kỳ họp trước và đã có Công văn gửi BĐH các thôn khảo sát chọn vị trí để xây dựng bãi tập kết rác vị trí mới, tuy nhiên BĐH Trung Làng chưa tổ chức họp dân chọn vị trí cụ thể, nên UBND xã không có cơ sở để di chuyển hoặc bố trí kinh phí thực hiện.

* Cử tri thôn Trung Làng kiến nghị di chuyển vị trí thùng rác bảo vệ thực vật về tại vùng trùng Bướm để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư

Vừa qua HTX NN Tam Giang được dự án đầu tư các điểm thu gom rác bảo vệ thực vật trên địa bàn, đến nay chưa được nghiệm thu bàn giao cho HTX, nên HTX đã có kế hoạch chuyển vị trí đến địa điểm thích hợp khi được bàn giao

3. Cử tri Đông Hồ có kiến nghị

          Cử tri thôn Đông Hồ kiến nghị, hiện nay rác thải sinh hoạt và chăn nuôi của người dân chưa qua xử lý  thải thẳng ra vùng ruộng Bàu, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất đến vùng ruộng Bàu. Vậy đề nghị UBND xã có kế hoạch kiểm tra xử lý kịp thời để xử lý để đảm bảo môi trường trong khu dân cư và vùng ruộng nói trên.

          Vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị UBND xã đã cử cán bộ Địa chính trực tiếp  phối hợp BĐH Thôn kiểm tra nhắc nhỡ hộ chăn nuôi (cụ thể là hộ Ông Trần Mến) và cam kết thực hiện xử lý bằng hố BiOga.

Đ. Lĩnh vực khác

Đề nghị BGĐ HTX Tam Giang giải thích cho xã viên rỏ, vì sao khi tiến hành thu Sản phẩm vụ đông xuân 2020-2021 là thu với giá 6500 đồng/1 kg; trong khi đó HTX Thống Nhất lại thu sản phẩm với giá 6000 đồng/1kg. Đề nghị BGĐ HTX Tam Giang giải thích cho xã viên rỏ.

          Về việc thu sản phẩm dịch vụ Đông Xuân 2021, thu giá chênh lệch với thống nhất như sau, do thời điểm HTX Tam Giang thu sau HTX Thống Nhất 10 ngày, giá lúa thị trường khi đó là tăng lên 7200 đồng/1kg, HTX thu bằng lúa, nên áp giá xã viên ai nộp tiền thì thu 6500 đồng/1kg, bà con xã viên bán lúa nộp tiền vẫn có lợi cho bà con, Hơp tác xã không thu cao hơn giá thị trường và cũng không thu theo giá của HTX Thống Nhất trước đó.

 

Trên đây là một số vấn đề cử tri và các đại biểu đã kiến nghị đề xuất tại kỳ họp lần thứ 02- HĐND xã khóa IX và kết quả giải quyết những vấn đề cụ thể, UBND xã báo cáo để HĐND xã, các đại biểu và toàn thể bà con cử tri trong toàn xã biết và theo dõi. Thời gian tới, rất mong bà con cử tri tiếp tục quan tâm và tham gia nhiều ý kiến để xây dựng xã Quảng Thái ngày càng phát triển./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.028
Truy cập hiện tại 1.048