Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Ngày cập nhật 30/12/2021

Thực hiện Công văn số: 144/TP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại địa phương.

Đã  chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên trang thông tin điện tử của xã, trên hệ thống đài truyền thanh xã cũng như trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.

2. Tình hình, kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/12/2021.

Liên thông 02 thủ tục: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi: 91 trường hợp, trong đó, chuyển bảo hiểm 91 trường hợp, đạt 100% (không tính đăng ký lại khai sinh)

3. Cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết liên thông thủ tục hành chính

Chưa có sự phối hợp trong việc liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, hiện tại địa phương công dân phải thực hiện từng thủ tục từ đăng ký khai sinh sang đăng ký thường trú.

4. Khó khăn, vướng mắc:

Bộ phận Ban Công an chính quy xã, hiện nay là 05 đồng chí, việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện ngay tại phòng làm việc của Công an xã mà không thực hiện trực tiếp tại Bộ phân Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Do đó, rất khó khăn trong việc liên thông các thủ tục nhập sinh cho công dân.

          5. Đề xuất, kiến nghị:

          Đề nghị cấp trên có quy định, cơ chế phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa Bộ phận Ban Công an và bộ phận Tư pháp - Hộ tịch trong việc thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh sang đăng ký thường trú, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho người dân trong việc thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Trên đây là báo cáo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi của UBND xã Quảng Thái./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.899
Truy cập hiện tại 1.005