Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và chương trình công tác tháng 01/2022
Ngày cập nhật 11/01/2022

Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và đề ra chương trình công tác tháng 01/2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021

1. Sản xuất nông nghiệp toàn diện

- Đã tập trung chỉ đạo các Hợp tác xã trên địa bàn tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ của cấp trên; trong đó tập trung tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất, tổ chức diệt chuột, ốc bưu vàng.

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt là triển khai các biện pháp để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng ở gia súc.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác hủy diệt trên vùng đầm phá Tam Giang.

2. Xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nông thôn mới

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thực hiện các tiêu chí, nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

Bổ sung hồ sơ các công trình còn thiếu để phòng kinh tế hạ tầng ra văn bản chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình.

Tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị khảo sát các công trình chuẩn bị đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách xã trình Hội đồng thông qua Quyết nghị. Khẩn trương lập các hồ sơ đã được hội đồng thông qua để đề nghị  Phòng kinh tế - Hạ tầng thẩm định phê duyệt công trình.

- Tiếp tục rà soát các tuyến đường bê tong xóm, kiệt cần hỗ trợ xi măng để tham mưu ủy ban nhân dân xã có kế hoạch chủ động bố trí nguồn đầu tư xây dựng trong thời gian tới từ nguồn ngân sách xã và huyện.

Đôn đốc thôn Lai Hà khẩn trương hoàn thành công trình con đường hoa từ nhà cộng đồng thôn đến xóm 8 và xây dựng, nâng cấp, bê tông hóa mương thoát nước đường chính nội thôn từ xóm 2 đến xóm 7 để giải ngân nguồn vốn do huyện hỗ trợ trước ngày 31/12/2021.

Đốn đốc, chỉ đạo 02 thôn Tây Hoàng và Trung Kiều tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường hoa do nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, phải  hoàn thành công trình trước tết Nguyên Đán.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn xã.

3. Tài chính ngân sách

Đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách xã năm 2021. Ngoài ra, chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

         4. Về Văn hoá xã hội

- Tập trung chỉ đạo các trường học tổ chức sơ kết học kỳ I và duy trì số lượng học sinh đến trường sau Tết nhằm hạn chế tối đa học sinh bỏ học trong năm học 2021-2022.

- Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo các Trạm y tế cơ sở tổ chức giám sát các hoạt động phòng chống dịch, thau véc bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi, chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết; kiểm tra công tác y tế trường học.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và các chuyên mục phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019 để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân, người lao động đi và về từ các địa phương, đặc biệt các cơ quan, công ty có dịch trở về trên địa bàn xã.

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác rà soát, đánh giá chất lượng làng, thôn văn hóa ngày càng thực chất, hạn chế được bệnh hình thức trong khâu đánh giá; Đồng thời chuẩn bị hồ sơ  đề nghị cấp trên công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

-  Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo hướng dẫn của các cấp. Đã Hoàn thành điều tra hộ ngèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021, áp dụng  năm 2022. Hộ nghèo 89 hộ nghèo, tỷ lệ 6,08%. Hộ cận nghèo 92 hộ, tỷ lệ 6,28%.

Tiến hành Rà soát, lập danh sách hộ gia đình có lao động từ các tỉnh, thành trở về địa phương gặp khó khăn nhưng chưa nhận hỗ trợ các nguồn là 15 hộ.

Cập nhật đầy đủ thông tin người lao động của các đối tượng chính sách, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội để Bảo hiểm xã hội gia hạn thẻ năm 2022 trên phần mềm  kịp thời.

5. Công tác quốc phòng-an ninh, nội chính

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định, giữ vững. Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ tài sản. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của cấp trên về việc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư.

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổ chức các đợt cao điểm an toàn giao thông cho học sinh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm về việc vũ khí, vật liệu nổ.

Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã tổ chức Thâm nhập quân SSNN năm 2022. Chuẩn bị mọi mặt cho công tác kiểm tra của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Rà soát lập danh sách đề nghị cấp trên bổ nhiệm các chức vụ Hạ sĩ quan cho các đối tượng QNDB hạng 1; Điều động lực lượng tham gia phục vụ công tác tiêm phòng Vaccin Covid-19 tại NVH xã.

Triển khai xây dựng các hệ thống kế hoạch theo Thông tư 43/2020/TT- BQP để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng trong năm 2021 (thay thế Thông tư 108/2016/TT-BQP). Tham mưu cho Hội đồng Chính sách xã, lập danh sách đề nghị cấp trên cấp thể BHYT năm 2022 cho các đối tượng chính sách.

6. Công tác cải cách hành chính

 Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

      Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

   Trong thời gian qua, bộ phận Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 48 hồ sơ, chứng thực bản sao từ bản chính 25 trường hợp, chứng thực chữ ký 13 trường hợp, chứng thực giao dịch 10 trường hợp, công tác hộ tịch 34 trường hợp.

    - Bộ phận Văn hóa xã hội đã tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ chuyển lên cấp trên giải quyết 11 hồ sơ. Đã số hóa và lấy ý kiến hài lòng khách hàng đạt 100 %.

II. NHIỆM VỤ THÁNG 01/2022

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và chương trình công tác của UBND xã năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã xác định chương trình công tác tháng 01/2022 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo các HTX tiến hành cho sản xuất vụ Đông -Xuân năm 2021-2022 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ của cấp trên, thường xuyên tăng cường công tác gieo trồng, chăm sóc, theo dõi và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh công tác kiểm soát, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, vệ sinh thú y cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời chuẩn bị và triển khai vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022.

2. Chỉ đạo và tập trung xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm. Trong đó, triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất và hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công các công trình trong kế hoạch năm 2022. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2022.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Chỉ đạo cho các thôn tiến hành khắc phục, sữa chữa các tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp nhằm phục vụ tốt cho bàn con nhân dân đi lại trong dịp Tết. Đồng thời vận động nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, ngõ xóm và lắp đặt hệ thống điện chiếu sang công cộng tại các trục đường thôn xóm.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

4. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ngay từ đầu năm theo tinh thần Nghị quyết của HĐND xã đã quyết nghị. Trong đó  tổ chức đấu đồng vịt, thu phí lệ phí và các dịch vụ trên địa bàn và các khoản nợ đọng trong tháng 01/2022.

5. Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì số lượng học sinh các cấp học  trong học kỳ II năm học 2021-2022.

- Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tập trung chỉ đạo các thôn, cơ quan và nhân dân tổng vệ sinh, trang trí băng rôn khẩu hiệu, cờ và tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT vui Xuân. Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2022, đồng thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022 trên địa bàn xã.

- Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, chi trả trợ cấp hàng tháng, một lần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ neo đơn, người nghèo; Rà soát, tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Lập và triển khai kế hoạch đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là tập trung thời điểm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

6. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức tổ chức thăm hỏi tặng quà và tiễn đưa 08 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân năm 2020.

7. Tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

9. Các công chức thuộc UBND xã theo lĩnh vực cá nhân phụ trách cần bám sát tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tham mưu báo cáo và chấp hành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do cá nhân mình phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND xã và yêu cầu của UBND huyện và các ngành cấp trên.

                                                                                                           

          Trên đây là tình hình thực hiện Tháng 12 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2022. UBND xã yêu cầu các ban ngành, các công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.221
Truy cập hiện tại 1.114