Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2022 và chương trình công tác tháng 4/2022
Ngày cập nhật 31/03/2022

Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và đề ra chương trình công tác tháng 4/2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2022

          Trong thời gian qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, ban ngành, các công chức trong UBND xã đã chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

          1. Sản xuất nông nghiệp

         - Hiện nay, UBND xã đang tập trung chỉ đạo 2 HTX và chỉ đạo người dân tiếp tục chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Đông Xuân.

    - Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi; tiêu độc định kỳ tại các quầy bán sản phẩm động vật và khu vực chợ, trang trại. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ đầu mùa. Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc gia cầm đạt 95%, trong thời gian vừa qua không có dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc gia cầm ở trên địa bàn.

          - Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác hủy diệt trên vùng đầm phá Tam Giang.

          - Tích cực chỉ đạo 02 chi hội nghề cá 2 thôn triển khai nuôi cá lồng trên phá Tam Giang theo kế hoạch (hiện nay đã triển khai xuống 27 lồng, đang chờ đơn vị cung cấp cá giống về để thả cá và tiếp tục vận động các hộ thực hiện số lồng còn lại).

2. Xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nông thôn mới

          - Tiếp tục rà soát các tuyến đường bê tông xóm, kiệt cần hỗ trợ xi măng để tham mưu có kế hoạch chủ động bố trí nguồn đầu tư xây dựng trong thời gian tới từ nguồn ngân sách xã và huyện.

- Đôn đốc thôn Trung Kiều khẩn trương hoàn thành công trình con đường hoa từ nhà Văn hóa Cộng đồng thôn  đến Tỉnh lộ 4.

- Đốn đốc, chỉ đạo thôn Lai Hà tiếp tục rà soát các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí chưa đạt của thôn nông thôn mới Kiểu mẫu.

          3. Lĩnh vực Địa chính, Tài nguyên môi trường

          - Tập trung  chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2022, định hướng đến năm 2025 và các năm tiếp theo.

          - Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn xã.

- Đã bàn giao công trình cho 02 đơn vị thi công (Công trình: đường trục thôn số 03 đoạn từ ông Sỹ đến nhà bà Sáu thôn Lai Hà) và Nâng cấp sửa chữa Đê Kênh mới.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình thẩm định các công trình xây dựng; đến thời điểm hiện nay có 5/18 công trình ngân sách xã đã có kết quả thẩm định

- Tiếp đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn triển khai các hoạt động ra quân ngày chủ nhật xanh và xây dựng Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh năm 2022.

          4. Tài chính Ngân sách

          Đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách xã năm 2022. Ngoài ra, thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

          5. Văn hoá - Xã hội

           - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Điền (25/3/1975-25/3/2022); 47 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022); 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), UBND xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Thái (23/3/1975-23/3/2022); 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Điền (25/3/1975-25/3/2022); 47 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022); 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022);

           - Tiếp tục các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid -19. Tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành và xử lý các cơ sở kinh  doanh, loại hình dịch vụ vi phạm ô nhiễm tiếng ồn, dễ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

          - Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. 

          6. Công tác Quốc Phòng-An Ninh, Nội Chính

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ ổn định địa bàn trước trong và sau ngày kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương, đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại địa phương nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định không có vấn đề đột biến xảy ra.

          - Đã chỉ đạo Ban Công an xã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến địa bàn Trung quốc và Camphuchia; đồng thời đã vận động toàn dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

          - Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Trong tháng 03/2022 đã đăng ký hộ tịch 36 trường hợp; đăng ký chứng thực 29 trường hợp (chứng thực bản sao từ bản chính 21 trường hợp, hợp đồng giao dịch 05 trường hợp, chứng thực chữ ký 03 trường hợp); Văn hóa- Xã hội đã tiếp nhân, giải quyết 11 hồ sơ.

          II. NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022

          Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND xã năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã xác định chương trình công tác tháng 4/2022 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thức hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2022. 

- Tập trung hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng thôn Lai Hà đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế vườn kiểu mẫu, chú trọng đến việc triển khai các mô hình trên địa bàn.

          - Rà soát, đánh giá và hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

          2. Tập trung chỉ đạo các HTX thường xuyên tăng cường công tác chăm sóc, theo dõi và bón phân cho các loại cây trồng.

          Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi.

           Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng trên phá.

          3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai.

          Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022.

          Tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng chống cháy rừng năm 2021, triển khai phương án năm 2022; Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tích cực chỉ đạo và duy trình hoạt động hưởng ứng Chủ nhật xanh, Mai vàng trước ngõ trên địa bàn toàn xã, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tập trung chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và rà soát, đôn đốc thu các nguồn thu tại chợ Nịu, tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

          5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh COVID-19; Tổ chức rà soát, kiểm soát chặt chẽ người dân từ các địa phương về địa bàn đặc biệt người về từ vùng dịch.

- Duy trì số lượng học sinh đến trường, hạn chế tối đa học sinh bỏ học trong năm học 2021-2022, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong học kỳ II năm học 2021- 2022. Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2022.

          - Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyền thông DSKHHGĐ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/2022.

          6. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

          7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Cơ quan UBND xã.

          8. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 

          Trên đây là tình hình thực hiện tháng 3 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2022. UBND xã yêu cầu các ban ngành, các công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.139
Truy cập hiện tại 169