Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và chương trình công tác của UBND xã tháng 5 năm 2022
Ngày cập nhật 10/05/2022

Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực Kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng  trong tháng 4, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          Trong tháng 4/2022, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1. Nông nghiệp toàn diện

    Đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã 369,2 ha. Trong đó:

        *Diện tích trồng lúa 335.20 ha

Năng xuất lúa đạt 23 tạ/ha, sản lượng 801,8 tấn.

HTX Tam Giang 219 ha, năng suất 26 tạ/ha, sản lượng 569,4 tấn.

HTX Thống Nhất 116,2 ha, năng suất 20 tạ/ha, sản lượng 232,4 tấn.

*Diện tích trồng màu

- Lạc 26 ha (Tam Giang 16 ha, Thống Nhất 10 ha). Năng suất Lạc bình quân 6 tạ/ha, sản lượng 15,6 tấn.

   Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai vụ Hè Thu 2022,

   Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022, với phương châm vẫn là: “Thu hoạch lúa Đông Xuân đến đâu, làm đất gieo cấy vụ Hè Thu đến đó” để triển khai gieo sạ vụ với diện tích lúa 369,2 ha, đạt 100% kế hoạch, phấn đấu thu hoạch vụ Hè Thu 2022 xong trước ngày 30/8/2022; Cơ cấu giống cấp I đạt 98% và đảm bảo khung lịch thời vụ đề ra.

    - Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ đầu mùa. Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc gia cầm đạt 95%, trong thời gian vừa qua không có dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc gia cầm ở trên địa bàn.

         - Chi hội nghề cá Trung Làng thả nuôi giống cá leo, số lượng 10 lồng, 3.000 cá giống trị giá 36 triệu đồng.

- Thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn

Diện tích lúa thiệt hại trên 70%: 248,988 ha, trong đó: HTX Tam Giang-130,355 ha; HTX Thống Nhất-118,632  ha.

Diện tích lúa thiệt hại từ 30 - 70%: 80,266 ha, trong đó: HTX Tam Giang-80,266 ha; HTX Thống Nhất- 0 ha.

Diện tích Hoa màu bị thiệt hại trên 70%: 76,048 ha, trong đó: HTX Tam Giang 40,318 ha; HTX Thống Nhất 35,729 ha.

Diện tích nuôi trồng thủy sản (hồ Cá) thiệt hại trên 70%: 6,415 ha.

Thiệt hại: 794.488.000 đồng.

Cộng chi phí chống úng và đắp đê đập của HTX Tam Giang: 102.028.720 đồng.

Cộng chi phí chống úng và đắp đê đập của HTX Thống Nhất: 123.391.000 đồng.

Tổng cộng thiệt hại trên toàn xã: 1.019.907.720 đồng.

          2. Xây dựng, tài nguyên môi trường, nông thôn mới và tiểu thủ công nghiệp

          - Tập trung  chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2022, định hướng đến năm 2025 và các năm tiếp theo.

          - Đã bàn giao công trình cho 4 đơn vị thi công (Công trình: đường trục thôn số 03 đoạn từ ông Sỹ đến nhà bà Sáu thôn Lai Hà) và Nâng cấp sửa chữa Đê Kênh mới, Tường rào Trường Tiểu học Quảng Thái và công trình Đường Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình thẩm định.

- Đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bể bơi và nhà vòm phòng tránh đuối nước tại trường Tiểu học Quảng Thái – Cơ sở Tây Hoàng.

- Đã tổ chức buổi làm việc giữa Phòng Tài chính, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện về khảo sát, thống nhất triển khai thực hiện dự án nâng cấp sân nền trường Tiểu học Quảng Thái.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình thẩm định các công trình xây dựng; đến thời điểm hiện nay có 7/18 công trình ngân sách xã đã có kết quả thẩm định.

- Tiếp tục rà soát các tuyến đường bê tong xóm, kiệt cần hỗ trợ xi măng để tham mưu UBND xã có kế hoạch chủ động bố trí nguồn đầu tư xây dựng trong thời gian tới từ nguồn ngân sách xã và huyện.

Đốn đốc, chỉ đạo thôn Lai Hà tiếp tục rà soát các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí chưa đạt của thôn nông thôn mới Kiểu mẫu.

- Tiếp đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn triển khai các hoạt động ra quân ngày chủ nhật xanh và xây dựng Kế hoạch Ngày Chủ nhật xanh năm 2022. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

           3. Tài chính ngân sách

Đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách xã năm 2022. Trong đó đã tổ chức thu tiền lệ phí và các dịch vụ trên địa bàn. Ngoài ra, chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định

4. Văn hóa – Xã hội  

          - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

          - Tiếp tục các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid -19. Tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành và xử lý các cơ sở kinh  doanh, loại hình dịch vụ vi phạm ô nhiễm tiếng ồn, dễ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

          - Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. 

- Duy trì công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo các trường học ôn tập, học tập và tổng kết năm học 2021-2022.

          5. Công tác Quốc phòng-An ninh, Nội chính

          - Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trọng các kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

          Đã chỉ đạo Ban Công an xã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến địa bàn Trung quốc và Camphuchia; đồng thời đã vận động toàn dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Quá trình triển khai chưa phát hiện, tiếp nhận các thông tin liên quan.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13- CT/HU ngày 21/2/2022 của huyện ủy Quảng Điền về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

          Tiếp tục cập nhập, hoàn thiện dữ liệu thu thập thông tin dân cư, phối hợp tổ chức cấp căn cước công dân; rà soát, thống kê dữ liệu.

          Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn" an toàn về an ninh, trật tự" và quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; tham mưu UBND xã triển khai cây dựng mô hình Zalo "Nhân dân và cán bộ xã Quảng Thái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc".

          - Đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân Sự - Quốc phòng trong năm 2022;

Phối hợp với Ban Công an xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu tổ chức đăng ký độ tuổi 17 và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2022.

Ban CHQS xã phối hợp với Đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng, THCN Quân sự năm 2022; kết quả có 01 em đăng ký thi vào các trường quân đội.

Phối hợp với Thường trực Hội CCB xã mời các đối tượng đang hưởng chế độ Quyết định 290; Quyết định 62 của Chính phủ kê khai đổi mã quyền lợi BHYT theo chế độ quy định.

Tham mưu cho UBND xã xây dựng hoàn thiện các Văn kiện, Kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022.

- Công tác cải cách hành chính  được chú trọng và đã đạt được những kết quả tích cực. Đã tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Việc công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã.

          Trong tháng 04/2022 đã đăng ký hộ tịch 39 trường hợp; Đăng ký chứng thực   54 trường hợp (chứng thực bản sao từ bản chính 44 trường hợp, chứng thực chữ ký 03 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 07 trường hợp); Văn hóa xã hội tiếp nhận và giải quyết 01 trường hợp.

- Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật.

          II. NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 4/2022, UBND xã yêu cầu từng bộ phận và các cán bộ, công chức trong UBND xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đôn đốc đẩy nhanh tiến gieo trồng vụ Hè Thu đảm bảo khung lịch thời vụ; chủ động các phương án phòng chống thiếu nước, hạn, mặn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022.

           2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2022. 

Tập trung hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng thôn Lai Hà đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế vườn kiểu mẫu, chú trọng đến việc triển khai các mô hình trên địa bàn năm 2022.

          Rà soát, đánh giá và hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

          Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng trên phá.

          3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai.

          Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022.

          Tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng chống cháy rừng năm 2021, triển khai phương án năm 2022; Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tích cực chỉ đạo và duy trình hoạt động hưởng ứng Chủ nhật xanh, Mai vàng trước ngõ trên địa bàn toàn xã, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tập trung chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và rà soát, đôn đốc thu các nguồn thu tại chợ Nịu, tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

          5. Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện công tác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong học kỳ II; chỉ đạo các trường học thực hiện việc duy trì số lượng học sinh; giám sát các hoạt động dạy thêm và học thêm trong dịp Hè (Lưu ý: Công tác phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp Hè). Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2022.

          Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyền thông DSKHHGĐ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/2022.

          6. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

          7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Cơ quan UBND xã.

          8. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

9. Chuẩn bị các điều kiện, tham mưu tốt nhiệm vụ để tham mưu cho HĐND, UBND xã xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ  4 - HĐND xã khóa IX.

 

Trên đây là tình hình thực hiện tháng 4 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. UBND xã yêu cầu các ban ngành, các công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc./.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.326
Truy cập hiện tại 239