Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 13/05/2022

Thực hiện Công văn số 41/TTr ngày 09 tháng 5 năm 2022 hướng dẫn của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái  báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Công tác tiếp dân

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh,  Luật Ðất đai và các Nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân).

Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Đã có kế hoạch chủ động và phối hợp với Ban tiếp công dân huyện phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND tại Trụ sở UBND xã Quảng Thái. Ngày 16/3/2022, tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, nhưng có tổ chức, công dân đến dự.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận 18 đơn kiến nghị của công dân về việc liên quan xác định ranh giới đất vườn và tranh chấp đất đai (đã giải quyết thành 15 đơn, 02 đơn không thành và hiện đang giải quyết 01 đơn tranh chấp đât đai).

Nhờ làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.249.914
Truy cập hiện tại 113