Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2021
Ngày cập nhật 16/05/2022

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh-Sạch-Sáng” cấp phường, Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh-Sạch-Sáng” cấp xã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND xã về việc tổ chức thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” năm 2021; UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. Công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2021. Đồng thời, đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai các hoạt động, tuyên truyền vận động và huy động lực lượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh đến toàn thể các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã cùng tham gia hưởng ứng đồng thời tổ chức các Hội nghị triển khai Kế hoạch năm, kế hoạch ra quân hưởng ứng các đợt cao điểm, Hội nghị sơ kết…. để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID -19, qua theo dõi, việc triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trong thời gian qua chưa được các địa phương quan tâm thực hiện, thiếu thường xuyên; chưa huy động sự tham gia vào cuộc của Nhân dân nên hiệu quả chưa cao.

II. Kết quả thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- UBND xã đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, làm vệ sinh sạch đẹp đường làng ngõ xóm và nơi làm việc; đồng thời phát động các đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động,tuân thủ thực hiện “5K” theo quy định, nhằm đảm bảo mỹ quan môi trường theo tiêu chí “xanh - sạch - sáng” chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chuẩn bị đón nhận Huyện nông thôn mới.

- Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn  đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia làm vệ sinh tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc và tại cộng đồng dân cư, như: treo băng rôn hưởng ứng các dịp lễ, Tết, ra quân tiêu diệt cây Mắt mèo, nạo vét, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ tại các khu vực công cộng, tuyến đường làng, ngõ xóm, hộ gia đình,..

- Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên Đài phát thanh xã, mạng xã hội Facebook Tuoitrequangthai, trang thông tin điện tử https://quangthai.thuathienhue.gov.vn. Đặc biệt việc thông tin, tuyên truyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://quangthai.thuathienhue.gov.vn, GROUP CN xanh xã Quảng Thái nhận được sự quan tâm, chia sẻ, kịp thời phản ánh các hoạt động ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” của cộng đồng xã hội.

- Ngoài việc triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ xã đến thôn, đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc hội nghị, họp thôn, tập huấn, để tuyên truyền đến tận người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường nông thôn trong cộng đồng dân cư.

2. Triển khai tổ chức thực hiện các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”

2.1.Mô hình “Dòng Sông quê hương trong xanh”

Trong thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các thôn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trong đó tập trung diệt cây mắt mèo hai bên bờ sông, trục vớt bèo trên song, cụ thể đã tổ chức 04 đợt ra quân, huy động 750 người tham gia vớt bèo hai bên bờ sông Nịu và tuyến kênh mới, kênh Trung Làng.

2.2. Mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Trật tự trị an”

- Thực hiện Kế hoạch của UBND xã, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể đã triển khai nhân rộng và thực hiện mô hình “Xanh - sạch - sáng - trật tự trị an” do hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên các thôn tự quản lý; hàng tuần vào Ngày Chủ nhật được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường; điển hình các hoạt động sau:

+ Hội Cựu chiến binh đã tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đảm nhận trồng mới 0,5 ha sen tại Bến chợ Trằm Ngang.

+ Hội Nông dân đã chỉ đạo các Chi hội Nông dân phối hợp Mặt trận , các đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân ký cam kết thực hiện các mô hình, từ đó nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động trục vớt bèo, diệt cây mắt mèo, trồng mới 40 gốc cây Mân thu hút 100 hội viên tham gia, trồng mới 1,7ha cây tràm thu hút hơn 200 người tham gia. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tình trạng đốt vàng mã, thực hiện nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện Đề án thu gom rác thải ở địa phương bằng nhiều hình thức cụ thể điển hình như phân loại rác thải tại hộ gia đình, biến rác thành tiền, trồng hoa các con đường chọn làm điểm, thu gom rác tái chế, duy trì các mô hình dùng giỏ nhựa khi đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt...Hội đã tổ chức     lớp về truyền thông “Phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO)” gắn với phân loại rác thải tại nguồn. Lồng ghép với việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng“Gia đình 5 không, 3 sạch”cho hội viên, phụ nữ tại các cơ sở Hội.

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí, ngày công để lắp đặt và quản lý tuyến điện chiếu sáng ở các tuyến đường; định kỳ kiểm tra để đề xuất với Ban điều hành thôn để huy động nguồn lực sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, đảm bảo tuyến điện chiếu sáng.

+ Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học: Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, Nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt pa nô, áp pích và tu sửa các tuyến đường bị hư hỏng, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh ở một số tuyến đường, trụ sở cơ quan, các điểm công cộng.

2.3. Mô hình “Biến rác thải thành tiền”

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát động mô hình “Biến rác thải thành tiền” và được đông đảo hội viên hội phụ nữ các chi hội tích cực tham gia; điển hình tại các đơn vị như: thôn Trung Kiều, Lai Hà, Trằm Ngang, Tây Hoàng và thôn Nam Giảng thông qua mô hình số tiền thu được: 20.000.000 đồng, có 376 chị tham gia. Đã tổ chức Hội nghị truyền thông “Phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế dùng túi nylon sử dụng 01 lần” cho 03 lớp; đồng thời ra mắt 02 mô hình “Phụ nữ sống xanh” đã tặng  60 xô nhựa, sọt rác với trị giá 6 triệu đồng tại 02 thôn Đông Hồ và Trằm Ngang. Bên cạnh đó, Hội đã hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu “Hướng dương đón nắng” hỗ trợ mỗi cháu 300.000 đồng/ tháng tại chi hội Tây Hoàng và Nam Giảng từ mô hình Biến rác thành tiền.

 

3. Kết quả thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”

- Hưởng ứng Kế hoạch “Ngày chủ nhật xanh”, hàng tuần trên địa bàn xã các thôn, cơ quan đơn vị và các trường học đều ra quân huy động toàn thể cán bộ và nhân dân, lực lượng học sinh cùng tham gia hưởng ứng phong trào, thu gom rác, phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa, tuyến đường hoa, trục vớt bèo, diệt cây mắt mèo. Xây dựng các tuyến đường văn minh sạch đẹp - văn minh tự quản vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, đảm bảo mỹ quan và môi trường.

- Kết quả sau 43 tuần triển khai thực hiện đã có 50 đợt ra quân của 07 thôn, 03 trường học, 02 HTX, Trạm y tế, công đoàn cơ quan UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể cấp xã với sự tham gia của 3798 lượt người; sau các đợt ra quân đã tổ chức thu gom, xử lý hàng chục tấn rác thải các loại, diệt cây mắt mèo, trồng và chăm sóc 1.7 ha cây tràm, 0,5 ha cây sen tại bến chợ Trằm Ngang. Trồng và chăm sóc hàng nghìn cây xanh, bồn hoa, tuyến đường hoa,…tại các cơ quan, đơn vị, các thôn.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã đã phát huy vai trờ xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân dân tỏng quá trình tham gia thực hiện các công trình, phần việc tạo ra các hoạt động sôi nỗi, rộng khắp tỏng mọi tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm của các cấp, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Điểm sáng của phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn là phần lớn cán bộ và nhân dân đã duy trì thường xuyên vào sáng Chủ nhật hang tuần, từ đó đã dần hình thành được thói quen, tính tự giác của cán bộ và nhân dân trong các thôn, cùng với

- Hưởng ứng Kế hoạch “Ngày chủ nhật xanh”, hàng tuần trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố và các đơn vị trường học đều ra quân huy động toàn thể cán bộ và Nhân dân, lực lượng học sinh cùng tham gia  hưởng ứng phong trào thu gom rác, phát quan đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa,…xây dựng các tuyến đường văn minh sạch đẹp - văn minh tự quản, tổ chức tháo dỡ các quảng cáo, rao vặt trên hệ thống biển báo, trụ đèn tín hiệu… đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường theo tiêu chí “Quảng Điền xanh - sạch - sáng”. Các cơ quan, ban ngành, trường học và UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, bồn hoa tại cơ quan, đơn vị định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Đối với các công trình, dự án xây dựng đang triển khai thi công, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên kiểm tra hiện trường nhắc nhở đơn vị thi công thu dọn công trường, tập kết vật liệu xây dựng, tập kết phế thải xây dựng đúng nơi quy định và yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn công trình để không phát sinh bụi bẩn và đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường; khơi thông cống rãnh, kênh mương và xử lý ngập úng cục bộ, đối với các công trình, dự án do các đơn vị thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại các tuyến đường, khu vực cụ thể.

- Các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra, giám sát, cẩn trọng trong việc thu gom xử lý chất thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng theo đúng quy định và khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Kêu gọi cộng đồng người dân hưởng ứng tích cực “Tháng hành động vì môi trường” năm 2021 một cách thiết thực như: hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy,…; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước.

- Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã đã phát huy vai trò  xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện các công trình, phần việc, tạo ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Điểm sáng của phong trào ngày Chủ nhật xanh  trên địa bàn là phần lớn cán bộ và nhân dân đã duy trì thường xuyên vào sáng Chủ nhật hàng tuần, từ đó đã hình thành được thói quen, tính tự giác của cán bộ và nhân dân trong các thôn, cùng với sự nhiệt tình vận động và tham gia có trách nhiệm của các trưởng thôn.

III. Những tồn tại, hạn chế

Qua quá trình triển khai thực hiện, phong trào Ngày chủ nhật xanh thực sự đã được các cơ quan, đơn vị, các thôn đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người dân nên các đợt ra quân đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định đó là:

1. Quá trình triển khai thực hiện tại một số thôn vẫn chưa được duy trì đều đặn, một số thôn triển khai còn mang tính hình thức, tính tự giác chưa cao. Một số cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt tinh thần, trách nhiệm chưa cao, còn đang đứng ngoài cuộc, có tư tưởng xem nhẹ, giao khoán cho các hội, đoàn thể; một số Chi bộ chưa thực sự quan tâm nên dẫn đến phong trào chưa thực sự lan tỏa trong toàn thể cộng đồng dân cư.

2. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị mình một cách thường xuyên và liên tục, còn mang tính đối phó. Một số đơn vị có đăng ký lịch ra quân tuy nhiên qua theo dõi, kiểm tra thì không triển khai thực hiện.

3. Công tác triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” chỉ tập trung làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại các điểm trung tâm, khu vực đông dân cư, trong khi một số khu vực công cộng khác chưa thực hiện thường xuyên nên chưa tạo được sự lan tỏa và sự tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân.

4. Ý thức của người dân về việc làm vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh vẫn còn hạn chế, đa số người dân cho rằng việc làm trên là của các cấp, các ngành, của cán bộ công chức, đội thu gom rác; nhận thức của một bộ phận người dân về Ngày Chủ nhật xanh chưa được sâu, chưa tự giác tham gia.

5. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về “Ngày Chủ nhật xanh” tại một số thôn còn hạn chế, dẫn đến sự tham gia hưởng ứng của bà con nhân dân chưa cao.

          IV. Kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới

          1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các ngành, các cấp từ xã đến thôn trong việc thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ quan đơn vị.

2.Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” trong lực lượng cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, làm cho phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thấm sâu vào trong tư tưởng, tạo thành nếp sống văn hóa, thành thói quen và trở thành ý thức tự giác trong mỗi người dân.

 3. Tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn cùng tham gia hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” một cách thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên; vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”, hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

4. Đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức ra quân làm vệ sinh, tiêu diệt cây mắt mèo, khơi thông cống rãnh, kênh mương, trồng nhiều cây xanh, bồn hoa, đường hoa tại các thôn. Đẩy mạnh công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, phấn đấu số hộ gia đình phân loại rác đạt tỷ lệ 90%. Theo dõi, giám sát hoạt động thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại.

5. Duy trì và nhân rộng các thôn, các cơ quan, đơn vị có cách làm hay, hiệu quả về vệ sinh môi trường, đoạn đường “xanh - sạch - đẹp”, “con đường hoa”,… Thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc thực hiện phong trào tại các thôn, cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và rao vặt, quảng cáo trái quy định. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm về môi trường.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn và các chi đoàn, chi hội các thôn huy động đoàn viên, hội viên tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện phong trào.

7. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào định kỳ hàng quý, 6 tháng để kịp thời tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.524
Truy cập hiện tại 301