Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2023 tại Cơ quan xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 13/11/2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng  6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Công văn số 2337/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023;

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của UBND xã năm 2023; UBND xã Quảng Thái báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức với kết quả như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tự nhận

Hoàn thành

xuất

sắc        nhiệm vụ

Hoàn thành

Tốt  nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không

Hoàn thành nhiệm vụ

1

Trần Hải

Bí thư Đảng ủy

HTTNV

 

x

 

 

2

Trần Đức

CT HĐND

HTTNV

 

x

 

 

3

Phạm Công Phước

CT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

4

Văn Bửu

CT UBMTTQVN

HTTNV

 

x

 

 

5

Trần Đương

PCT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

6

Phan Nông

PCT HĐND xã

HTTNV

 

x

 

 

7

Văn Đức Xàng

PCT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

8

Lê Ngọc Quang

CT Hội Nông dân

HTTNV

 

x

 

 

9

Hoàng Thị Minh Phương

CT hội Phụ nữ

HTTNV

 

x

 

 

10

Hồ Nam

CT hội CCB

HTTNV

 

x

 

 

11

Hồ Xuân Hoàng

Bi thư xã đoàn

HTTNV

x

 

 

 

12

Trần Nam Thanh

Địa chính- Nông nghiệp

HTTNV

 

x

 

 

13

Văn Thị Phương

Tư pháp- Hộ tịch

HTTNV

 

x

 

 

14

Hồ Viết Quang

CHT Quân sự xã

HTTNV

x

 

 

 

15

Văn Đức Quyền

Văn phòng -Thống kê

HTTNV

 

x

 

 

16

Trần Thị Lữ

Văn phòng -Thống kê

HTTNV

x

 

 

 

17

Nguyễn Thị Cúc

Tư pháp- Hộ tịch

HTTNV

 

x

 

 

18

Hoàng Thị Kim Ngân

Kế toán -Tài chính

HTTNV

x

 

 

 

19

Thái Thị Kim Chi

Văn hóa- Xã hội

HTTNV

 

x

 

 

20

Hoàng Thị Biên Thùy

Đội viên Đề án 500

HTTNV

 

x

 

 

21

Hoàng Thị Thỏa

PCT Hội Phụ nữ

HTTNV

 

x

 

 

22

Hoàng Minh Vương

Phó Chỉ huy quân sự

HTTNV

 

x

 

 

23

Hồ Viết Tuấn

PCT Hội Nông dân

HTTNV

 

x

 

 

24

Hồ Lợi

CT Hội Cao tuổi

HTTNV

 

x

 

 

25

Hồ Sỹ Hùng

PBT xã đoàn

HTTNV

 

x

 

 

26

Trần Thị Bích Trâm

CT Hội thập đỏ

HTTNV

 

x

 

 

27

Lê Đình Phong

CB Đài truyền thanh

HTTNV

 

x

 

 

28

Hồ Hoàng Vương

VP Đảng ủy xã

HTTNV

 

x

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

04

24

 

 

 

Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2023 tại Cơ quan xã Quảng Thái; UBND xã báo cáo để các đơn vị được biết./.                              

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.485
Truy cập hiện tại 8.625