Tìm kiếm tin tức
Báo cáo rà soát, xác định nhu cầu học nghề đối với người lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Ngày cập nhật 16/02/2024

Kính gửi: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền.

           

          Thực hiện Công văn số 392/UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc rà soát, xác định nhu cầu học nghề đối với người lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024;

 UBND xã Quảng Thái báo cáo kết quả rà soát, xác định nhu cầu học nghề (Có phụ lục kèm theo).

Vậy UBND xã báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.877
Truy cập hiện tại 8.799