Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện Công văn số 1837/UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh; nhằm để phát huy hiệu quả của Thẻ kiểm soát dịch bệnh trong công tác phòng,...
Thực hiện công văn số 1011/TTr-XLSTT ngày 12/10/2021 của Thanh Tra Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu thập thông tin phục vụ hoạt động Thanh Tra của 2 công trình Trường mầm non Quảng Thái: hạng mục phòng chức năng, Trường Tiểu học Quảng Thái: hạng...
Thực hiện Báo cáo số 202/BC-PVHTT ngày 08/10/2021của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền về  Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động văn hóa, thông tin quý III và phương hướng, nhiệm vụ IV...
Thực hiện quy định báo cáo định kỳ, Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Trạm y tế xã Quảng Thái đã tham mưu báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý III.2021
Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 30/9/2021, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp  UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 9/2021;...
Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Công báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 như sau:
Thực hiện Công văn số 1789/UBND-NV ngày 06 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;           UBND xã Quảng Thái...
Thực hiện Kế hoạch số 157 /KH-UBND ngày 31tháng 12 năm 2020 của UBND huyện về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021; UBND xã Quảng Thái đã xây dựng Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021...
Thực hiện Kết luận số 206/KL-TTr ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.           Thực...
Qua soát xét tình hình, UBND xã thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2021, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.362.897
Truy cập hiện tại 5.488