Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 16/06/2022 đến ngày...
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND xã về việc tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/06/2022 đến ngày...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 16/05/2022 đến ngày...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/05/2022 đến ngày...
Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND huyện Quảng Điền ngày 29 tháng 4 năm 2022. Nhằm triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2022–2025,UBND xã ban hành...
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17/2022, từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022. Nội dung chi tiết có trong tệp tin đính kèm:
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 16/2022, từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022. Nội dung chi tiết có trong tệp tin đính kèm:
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 15/2022, từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022. Nội dung chi tiết có trong tệp tin đính kèm:
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 14/2022, từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022. Nội dung chi tiết có trong tệp tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.301
Truy cập hiện tại 233