Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện Công văn số 257/UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 36/2021, từ ngày...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 35/2021, từ ngày...
Thực hiện Công văn số 1561/UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 34/2021, từ ngày...
Ngày 07/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2210 /QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính,...
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND xã về việc tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã...
Bản tin hiệu lực số 31/2021
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 33/2021, từ ngày...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 32/2021, từ ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.518