Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Bản tin hiệu lực số 13/2021
Bản tin hiệu lực số 12/2021
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 16/03/2021 đến ngày...
Bản tin hiệu lực số 11/2021
Bản tin hiệu lực số 10/2021
Với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, năm 2020 vừa huyện, huyện Quảng Điền đã vươn lên xếp vị trí dẫn đầu khối thi đua cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố  với 85,90...
Thực hiện Công văn số 257/UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/03/2021 đến ngày...
Bản tin hiệu lực số 09/2021
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.805
Truy cập hiện tại 184