Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
    Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1371/QĐ-UBND công danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết Hội đồng cấp tỉnh (Sở Công Thương là cơ quan...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 công bố danh mục 10 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 11/5/2024 công bố 01 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Theo kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 công bố danh mục 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/4/2024 đến ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.559.086
Truy cập hiện tại 19.152