Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023
Ngày cập nhật 01/11/2023

Ngày 31/10/2023, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành báo cáo số 188/BC-UBND ngày 31/10/2023 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023).

Nội dung chi tiết của báo cáo  được hiển thị trong tệp tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.336
Truy cập hiện tại 1.695