Tìm kiếm tin tức
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Quảng Thái.
Ngày cập nhật 13/11/2023

Vào chiều ngày 09/11/2023, tại hội trường nhà văn hóa xã Quảng Thái, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái.

Về thành phần đoàn kiểm tra gồm có: Ông Ngô Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng, Phó Trưởng đoàn; Bà Đặng Ngọc Thanh Nhàn và  Bà Hà Thị Như Ý- Thành viên Tổ giúp việc BCĐ19, chuyên viên Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin khoa học.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Đo lường Chất lượng đã rút ra các nhận xét và kết luận như sau:

* Về Tình hình chung:

- UBND xã đã triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, các tài liệu liên quan quy trình ISO đang rà soát, xây dựng ngày 01/03/2023 (04QT HT), ngày 10-16/10/2023 (15QT NBBB).

- Đã triển khai hoạt động ĐGNB và xem xét của lãnh đạo về HTQLCL đang áp dụng tại đơn vị;

- Hoạt động giải quyết TTHC theo quy trình ISO: Giải quyết TTHC đúng quy trình và quy định, thực hiện tốt các thủ tục.Việc lưu trữ hồ sơ ở đơn vị thực hiện tốt, lưu trữ đầy đủ, khoa học dễ truy xuất.

* Một số vấn đề còn tồn tại cần khắc phục:

- Các tài liệu HTQLCL đã gắn mã định danh điện tử của UBND xã tuy nhiên chưa xây dựng đồng bộ theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản đã ban hành;

- Chưa tiến hành lập hồ sơ quản lí rủi ro và cơ hội, chưa lập hồ sơ đánh giá hiệu lực của hành động giải quyết rủi ro;

- Hoạt động áp dụng 15 QT nội bộ bắt buộc: đã triển khai áp dụng theo các quy trình đã xây dựng tuy nhiên chưa toàn diện (các biểu mẫu kèm theo);

- Việc thiết lập quy trình tại Phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung được đơn vị quan tâm, thường xuyên rà soát.

- Hoạt động giải quyết TTHC: Kiểm tra ngẫu nhiên 05 hồ sơ, trong đó:

+ Địa chính – xây dựng: 01 hồ sơ trễ hạn có thư xin lỗi nhưng chưa số hóa lên phần mềm 1 cửa.

+ Lưu ý về việc thực hiện các thao tác trên hệ thống như thao tác hủy hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ…

- Hoạt động ĐGNB và XXLĐ: đã triển khai ĐGNB. Phiếu đánh giá thực hiện đúng theo biểu mẫu, chưa phát hiện sự KPH, hoạt động XXLĐ đã có thông báo kết luận họp XXLĐ.

Một số Kiến nghị đối với UBND xã Quảng Thái như sau:

- Đề nghị lãnh đạo UBND xã Quảng Thái quan tâm, chỉ đạo hoàn thành khắc phục các vấn đề còn tồn tại và báo cáo Ban chỉ đạo 19 (thông qua Sở KH&CN) trước ngày 30/11/2023;

- Tiếp tục duy trì, thường xuyên cải tiến HTQLCL đảm bảo việc áp dụng thực sự có hiệu quả, góp phần tích cực trong CCHC tại cơ quan;

- Cập nhật kịp thời và thường xuyên các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật khi có sự thay đổi vào quy trình ISO để thực hiện việc giải quyết TTHC đúng quy định;

- Rà soát các quy trình ISO giải quyết TTHC đồng bộ theo quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản đã ban hành, có các biểu mẫu kèm theo và mã hiệu phù hợp với quy trình, gắn mã định danh điện tử của UBND xã,  đồng thời thực hiện việc phê duyệt và ban hành tài liệu HTQLCL áp dụng tại UBND xã (kèm Quyết định ban hành áp dụng);

- Áp dụng quy trình ISO giải quyết TTHC: thực hiện việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã ban hành và quy định của pháp luật;

- Triển khai hoạt động ĐGNB và họp XXLĐ theo quy trình đã ban hành áp dụng; thực hiện việc đánh giá, xem xét MTCL đặt ra; xem xét, đánh giá hoạt động giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã, xem xét các hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn/hồ sơ không hợp lệ/từ chối nhận hồ sơ,... để có giải pháp, phương hướng khắc phục các vấn đề vướng mắc, còn tồn tại và cải tiến HTQLCL đảm bảo hiệu lực và hiệu quả;

- Báo cáo tình hình, kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL về Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực BCĐ 19) khi có yêu cầu và nội dung báo cáo theo các Thông báo của Sở KH&CN;

- Dự toán kinh phí duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để triển khai hiệu quả việc duy trì và cải tiến HTQLCL hằng năm theo quy định (nếu có).

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.427
Truy cập hiện tại 1.720