Tìm kiếm tin tức
Công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 20/11/2023
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2697/QĐ-UBND Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ TTHC này tại Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.036
Truy cập hiện tại 1.577