Tìm kiếm tin tức
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/6/2024 đến ngày 28/6/2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/6/2024 đến ngày 28/6/2024 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

              

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thi hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực: Hộ tịch

19

17

0

02

19

19

0

0

0

0

19

19

0

0

2

Lĩnh vực: Chứng thực

79

50

0

29

79

79

0

0

0

0

79

79

0

0

3

Lĩnh vực: Lao động Thương binh và xã hội

01

00

0

01

00

00

0

0

0

00

01

0

0

01

4

Lĩnh vực: Đất đai

04

00

0

04

04

04

0

00

00

0

04

04

0

00

 

Tổng số

103

67

0

36

102

102

00

00

00

0

103

102

00

01

 

  1. Tổng phí, lệ phí thu nộp Kho bạc tháng 04 năm 2024 là: 1.731.800đ

               (Một triệu bảy trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm đồng)

 

 3. Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ

Nguyên nhân trễ hẹn

Giải pháp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tư pháp – Hộ tịch

00

 

 

   2

Địa chính

00

 

 

3

LĐ-TB&XH

00

 

 

4

Lãnh đạo UBND

00

 

 

 

Tổng số:

00

 

 

3. Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân: 103/103 phiếu. Đạt: 100%.

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 103 phiếu

- Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu

         

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/6/2024 đến ngày 28/6/2024. UBND xã Quảng Thái báo cáo Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân huyện, rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo để công tác thủ tục hành chính của xã hoạt động ngày càng tốt hơn, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của địa phương đã đề ra./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.251
Truy cập hiện tại 9.004