Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái: Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 03/07/2024

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.Vào sáng ngày 02 tháng 7 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và rà soát tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Trần Hải - HUV - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Công Phước - Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Đức – PBT –  CT HĐND xã, cùng đông đủ các đồng chí cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể cấp xã và thành viên Ban biên tập Trang TTĐ xã.

Đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị

Hội nghị sau khi nghe đồng chí Hồ Hoàng Vương- Cán bộ Văn phòng UBND xã, phụ trách công tác CCHC xã thông qua báo báo tình hình công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo tình hình hoạt động của Trang TTĐT xã. Về Trang thông tin điện tử của xã hoạt động có hiệu quả, số lượng tin bài ngày càng phong phú, chất lượng được nâng lên, qua đó đã góp phần đa dạng hóa kênh thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho huyện và xã. Và rà soát tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá, xếp loại CCHC năm 2024. Hội nghị cũng tham gia phát biểu ý kiến liên quan đến công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2024

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính nói trên địa bàn; trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận một số nội dung trọng tâm trong công tác CCHC như sau:

1. Tiếp tục bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND huyện.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch CCHC năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế dân chủ trong các hoạt động cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở.

4. Tiếp tục duy trì và áp dụng tốt quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

5. Phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan, đơn vị.

6. Thường xuyên triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

7. Nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác cải cách hành chính, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước tại địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp thời uống nắn, rút kinh nghiệm trong công tác và thường xuyên thực hiện tốt công tác báo cáo thông tin cho cấp trên theo quy định.

8. Tiếp tục tổ chức quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp trong thi hành công vụ gắn trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo quy định. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo vị trí việc làm và yêu cầu công việc, gắn với việc tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ gắn trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo quy định.

10.Phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBND xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã năm 2024 và các năm tiếp theo.

11. Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Quyết định về việc Công bố xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và chuẩn bị tốt các văn bản, tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm CCHC năm 2024, đưa công tác CCHC  giữ vững ở vị trí số 1 trên bảng chấm điểm CCHC toàn huyện.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Đỗ Thị Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.072
Truy cập hiện tại 8.420