Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/11/2023 đến ngày...
Ngày 22/11/2023, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 1074/QĐ-SNV về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2023. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đất đai tại Trung tâm PVHCC thành phố Huế
        Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi,...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2697/QĐ-UBND Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ...
Vào chiều ngày 09/11/2023, tại hội trường nhà văn hóa xã Quảng Thái, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý...
        Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới được công bố, 26 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 02 TTHC bị bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực...
Ngày 31/10/2023, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành báo cáo số 188/BC-UBND ngày 31/10/2023 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái (từ ngày...
Ngày 31/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
  ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.967
Truy cập hiện tại 1.547