Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1495/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ (03 TTHC) và thay thế (01 TTHC) trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn, (03 thủ tục) trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của...
Ngày 15 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 1437 /QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả...
Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vựcHộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn...
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN THEO QUY CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ubnd CẤP XÃ/CÔNG AN CẤP XÃ/CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN. Nội dung chi tiết có...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Công bố 58 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.068
Truy cập hiện tại 141