Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Ngày 03/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND Công bố 04 danh mục TTHC mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 phê duyệt Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc Công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: cấp tỉnh có 05 TTHC, cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc Công bố 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Thực hiện Công văn số 322/UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện thuộc phạm...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Công bố 03 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 495 /QĐ-UBND ngày 09/3/2021 về việc Công bố 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 về việc công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...
Ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.689
Truy cập hiện tại 160