Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/1/2021 phê duyệt công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/1/2021 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 công bố 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 công bố 03 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 Công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa; 01 TTHC thay thế; 24 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC)  được cập nhập, sửa đổi nội dung trong Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
Ngày 05/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2838/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh...
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngày 04/11, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2816/QĐ-UBND; 2820/QĐ-UBND; 2821/QĐ-UBND; 2822/QĐ-UBND và 2823/QĐ-UBND về cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường học trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.060
Truy cập hiện tại 1.063