Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3005/QĐ-UBND Công bố Danh mục 02 (Hai) thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa...
Ngày 26/11/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2962/QĐ-UBND phê chuẩn Danh mục thủ tục hành chính (09 TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND phê chuẩn 09 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND phê chuẩn 09 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 Công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 19 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp....
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc Công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, 13 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp....
Ngày 16/11/2020, UBND xã Quảng Thái ban hành danh sách đường link công khai TTHC trên trang thông tin điện tử xã từ ngày 01.01.2020 đến 15.11.2020
Ngày 16/11/2020, UBND xã Quảng Thái ban hành danh sách đường link công bố tiến độ giải quyết Thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử năm 2020.  
Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (03 TTHC) trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.755
Truy cập hiện tại 370