Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Thực hiện Công văn số 1686/UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế....
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/9/2021 đến ngày...
Ngày 06  tháng 9  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số:  2203 /QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành...
Ngày 06 tháng 9  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số: 2202 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 Công bố 02 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường,...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 Công bố 25 TTHC sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 Công bố  01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 phê duyệt công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành (02 TTHC); sửa đổi, bổ sung, thay thế (49 TTHC); bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai (20 TTHC) trong lĩnh vực...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.435