Tìm kiếm tin tức
Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 13/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 Công bố  01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là:

Tên Thủ tục hành chính: Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

- Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, Sở Du lịch: 02 ngày làm việc; UBND tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.497.889
Truy cập hiện tại 2.372