Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/09/2021 đến ngày 15/09/2021
Ngày cập nhật 17/09/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/09/2021 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

              

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thi hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực: Hộ tịch

09

0

0

0

09

09

0

0

0

0

09

09

0

0

2

Lĩnh vực: Chứng thực

13

0

0

0

13

13

0

0

0

0

13

13

0

0

3

Lĩnh vực:Lao động Thương binh và xã hội

02

0

0

0

02

02

0

0

0

0

02

02

0

00

4

Lĩnh vực: Đất đai

0

0

0

0

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

5

Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Lĩnh vực Văn hóa – thể thao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

0

0

0

0

00

00

0

0

0

0

00

00

0

0

 

Tổng số

24

0

0

0

24

24

00

0

0

0

24

24

00

0

 

 

 

2. Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ

Nguyên nhân trễ hẹn

Giải pháp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tư pháp – Hộ tịch

00

 

 

   2

Địa chính

00

 

 

3

LĐ-TB&XH

00

 

 

4

Lãnh đạo UBND

00

 

 

 

Tổng số:

00

 

 

3.Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân: 24/24 phiếu. Đạt: 100%.

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 24 phiếu

- Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu

         

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/09/2021 đến ngày 15/09/2021. UBND xã Quảng Thái báo cáo Phòng Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân huyện, rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo để công tác thủ tục hành chính của xã hoạt động ngày càng tốt hơn, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của địa phương đã đề ra./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.547.475
Truy cập hiện tại 6.153