Tìm kiếm tin tức
BẢNG NIÊM YẾT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ QUẢNG THÁI
Ngày cập nhật 05/10/2021

Hiện nay, tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính, đảm bảo sự minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi tới thực hiện giao dịch. Các thủ tục hành chính của tất cả các lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đều được niêm yết công khai. Ngoài ra, tại đây cũng niêm yết thông tin đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh kiến nghị và dịch vụ công trực tuyến.

Việc niêm yết các thủ tục hành chính cũng được thực hiện nghiêm túc và tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Việc niêm yết thủ tục hành chính kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. 

 

Hình ảnh Bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

hiện đại tại UBND xã Quảng Thái

Các thủ tục cấp xã đính kèm cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.733
Truy cập hiện tại 5.867