Tìm kiếm tin tức
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021
Ngày cập nhật 07/10/2021

Tháng 10/2021 là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như: quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới; quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải...

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 79/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

BH:16/08/2021

HL:01/10/2021

2

 

Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

BH:27/08/2021

HL:15/10/2021

 

3

 

Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH:26/08/2021

HL:15/10/2021

QUYẾT ĐỊNH

1

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

BH:13/08/2021

HL:01/10/2021

2

 

Quyết định 1648/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:09/09/2021

HL:01/10/2021

3

 

Quyết định 26/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

BH:12/08/2021

HL:01/10/2021

4

 

Quyết định 1542/QĐ-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

BH:14/09/2021

HL:01/10/2021

5

 

Quyết định 1634/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:07/09/2021

HL:01/10/2021

6

 

Quyết định 1465/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột

BH:20/08/2021

HL:07/10/2021

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 09/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

BH:16/08/2021

HL:01/10/2021

 

2

 

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

BH:12/10/2020

HL:01/10/2021

3

 

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

BH:26/07/2021

HL:01/10/2021

 

4

 

Thông tư 64/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH:29/07/2021

HL:01/10/2021

5

 

Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH:30/07/2021

HL:01/10/2021

6

 

Thông tư 5/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

BH:12/08/2021

HL:01/10/2021

7

 

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

BH:12/08/2021

HL:01/10/2021

8

 

Thông tư 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

BH:11/08/2021

HL:01/10/2021

9

 

Thông tư 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

BH:12/08/2021

HL:01/10/2021

10

 

Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

BH:17/08/2021

HL:02/10/2021

11

 

Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

BH:19/08/2021

HL:04/10/2021

12

 

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS

BH:17/08/2021

HL:05/10/2021

13

 

Thông tư 109/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

BH:23/08/2021

HL:10/10/2021

14

 

Thông tư 73/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

BH:25/08/2021

HL:11/10/2021

15

 

Thông tư 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

BH:27/08/2021

HL:12/10/2021

16

 

Thông tư 15/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BH:31/08/2021

HL:15/10/2021

17

 

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

BH:31/08/2021

HL:15/10/2021

18

 

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

BH:30/08/2021

HL:15/10/2021

19

 

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

BH:31/08/2021

HL:15/10/2021

20

 

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng

BH:31/08/2021

HL:15/10/2021

21

 

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

BH:31/08/2021

HL:15/10/2021

22

 

Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

BH:25/08/2021

HL:15/10/2021

23

 

Thông tư 17/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt

BH:25/08/2021

HL:15/10/2021

24

 

Thông tư 72/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

BH:17/08/2021

HL:15/10/2021

25

 

Thông tư 13/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

BH:26/08/2021

HL:21/10/2021

26

 

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH:08/09/2021

HL:24/10/2021

 

27

 

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

BH:08/09/2021

HL:24/10/2021

 

28

 

Thông tư 12/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước

BH:30/07/2021

HL:27/10/2021

29

 

Thông tư 08/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

BH:06/07/2021

HL:27/10/2021

NGHỊ QUYẾT

1

 

Nghị quyết 21/2021/QH15 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

BH:28/07/2021

HL:01/10/2021

2

 

Nghị quyết 111/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn

BH:23/09/2021

HL:01/10/2021

 
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.114
Truy cập hiện tại 163