Tìm kiếm tin tức
BIÊN BẢN HỌP Về việc đánh giá Tình hình giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tháng 08.2021
Ngày cập nhật 08/10/2021

 

          Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 31 tháng 08 năm 2021. Tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, chúng tôi gồm có:

1. Về thành phần tham dự:

- Đồng chí: Phạm công Phước - Chủ tịch UBND xã: Chủ tọa

- Đồng chí: Trần Thị Lữ - Công chức VP: Thư ký

- Đông đủ các đồng chí Cán bộ công chức Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 06 đồng chí

2. Nội dung họp:

Thực hiện Công văn của UBND huyện Quảng Điền về việc xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ năm 2021.

Đồng chí: Phạm Công Phước – Chủ tịch UBND xã – Trưởng Bộ phận đặt vấn đề nội dung, yêu cầu cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Lữ - Công chức VPTK Phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thông qua báo cáo đánh giá Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 08 năm 2021, gồm các lĩnh vực sau:

3.Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

              

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực: Hộ tịch

22

0

0

0

22

22

0

0

0

0

22

22

0

0

2

Lĩnh vực: Chứng thực

57

0

0

0

57

57

0

0

0

0

57

57

0

0

3

Lĩnh vực:Lao động Thương binh và xã hội

10

0

0

0

10

10

0

00

00

0

10

10

0

0

4

Lĩnh vực: Đất đai

01

0

0

0

01

01

0

00

00

0

01

01

0

0

6

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

00

0

0

0

00

00

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

00

0

0

0

00

00

0

0

00

0

00

0

0

0

 

Tổng số

90

0

0

0

90

90

0

00

00

0

90

90

00

00

 

4. Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lượng hồ sơ

Nguyên nhân trễ hẹn

Giải pháp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tư pháp – Hộ tịch

01

 

 

   2

Địa chính

00

 

 

3

LĐ-TB&XH

00

 

 

4

Lãnh đạo UBND

03

 

 

 

Tổng số:

03

 

 

5.Tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân: 90/90 phiếu. Đạt: 100%.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp đi đến thống nhất như sau:

          - Đề nghị cán bộ công chức chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, nội quy của cơ quan. Tuyên truyền cán bộ và bà con nhân dân đến giao dịch tại bộ phận thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Cán bộ làm việc tại Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả của xã thực hiện tốt công tác tạo tài khoản cho bà con nhân dân khi đến giải quyết công việc 100% (phải có thông tin số điện thoại nhập vào phiếu tiếp nhận hồ sơ); hồ sơ tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định; cán bộ công chức giải quyết hồ sơ đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả phải chú ý để giải quyết đúng thời gian; đề nghị các công chức luôn nhắc nhở bà con nhân dân việc thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi đến nhận kết quả đạt 100%.

- Hạn chế tối đa, không để hồ sơ trễ hẹn xảy ra; nếu có hồ sơ trễ hẹn, đề nghị công chức tham mưu kịp thời lãnh đạo Ủy ban xã ban hành thư xin lỗi (văn bản giấy và văn bản ký số), cũng như thông báo kịp thời về trạng thái hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

 - Lãnh đạo UBND xã thường xuyên theo dõi để duyệt hồ sơ, tránh tình trạng trễ hẹn của lãnh đạo trong thời gian qua. Trong tháng 8.2021 có 03 hồ sơ phê duyệt quá hạn thuộc lĩnh vực Hộ tịch 01 hồ sơ, chứng thực 01 hồ sơ và 01 hồ sơ của lĩnh vực chính sách.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và biên bản được thông qua với biểu quyết 100% và nhất trí ký tên vào biên bản.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.033
Truy cập hiện tại 141