Tìm kiếm tin tức
Công bố 08 TTHC sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 08/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/1/2021 phê duyệt công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Cụ thể như sau:

1. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/giấy phép

2. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 5 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 750.000 đồng/giấy phép

3. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 5 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 1.000.000 đồng/giấy phép

4. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Phí, lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/thẻ

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

6. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 15 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ.

7. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ

8. Tên Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 

 

Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày

Phí, lệ phí (nếu có): 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Các TTHC nêu trên sẽ được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

 
 
 
 
 
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.860
Truy cập hiện tại 988