Tìm kiếm tin tức
Công bố 58 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 09/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Công bố 58 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (38 TTHC), Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (04 TTHC); UBND cấp huyện (14 TTHC); UBND cấp xã (02 TTHC).

Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm!

 

 

 
 
 

Tập tin đính kèm

STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1082/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.789.722
Truy cập hiện tại 5.288