Tìm kiếm tin tức
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Ngày cập nhật 10/05/2022

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN THEO QUY CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ubnd CẤP XÃ/CÔNG AN CẤP XÃ/CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN.

Nội dung chi tiết có trong tệp tin đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.791.178
Truy cập hiện tại 6.123