Tìm kiếm tin tức
Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 01/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1495/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ (03 TTHC) và thay thế (01 TTHC) trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Bổ nhiệm giám định viên tư pháp; Miễn nhiệm giám định viên tư pháp; Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh (Bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ có số thứ tự 1, 2 và 20 tại Mục 1, Phần I của Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ)

 

Danh mục Thủ tục hành hành chính thay thế:  Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tên TTHC được thay thế: Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương)

-Thời gian giải quyết : 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

-Phí, lệ phí: không

-Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

 
 
 
 
 
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.789.866
Truy cập hiện tại 5.368