Tìm kiếm tin tức
Bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 13/06/2024

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2024 của UBND xã Quảng Thái; 

UBND xã Quảng Thái tiến hành Niêm yết Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.261
Truy cập hiện tại 8.518