Tìm kiếm tin tức
Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 18/04/2023
 
 

Ngày 06/4/2023, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Công văn số 639/UBND về đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo đó UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

 

1. Chỉ  đạo 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2, hoàn thành và báo cáo kết quả về Công an huyện trước ngày 15/4/2023. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cán bộ công chức, viên chức phải nộp hồ sơ trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân đến liên hệ công tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo tiến độ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ “phấn đấu đến tháng 6/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân”, tương đương với việc phải cấp tài khoản định danh điện tử cho ít nhất 50% dân số trên địa bàn huyện.

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên thanh niên đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành trước ngày 20/4/2023, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trực thuộc quán triệt việc đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị mình quản lý, hoàn thành trước ngày 20/4/2023. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công giáo viên, nhân viên phải nộp hồ sơ trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân đến liên hệ công tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

quangdien.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.810.944
Truy cập hiện tại 4.970