Tìm kiếm tin tức
XÃ QUẢNG THÁI: TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ SỐ CHO TỔ CÔMH NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Ngày cập nhật 23/04/2023

Với mục đích hướng đến hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đến năm 2025. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại hội trường nhà văn hoá xã Quảng Thái, UBND xã tổ chức họp triển khai phiếu thu thập thông tin tạo địa chỉ số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện đề án 06 trên địa bàn do đồng chí Phạm Công Phước – Chủ tịch UBND xã chủ trì.

 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Đương- Phó chủ tịch UBND xã cùng Các Thành viên Tổ công tác triển khai đề án 06 năm 2023 xã (theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND xã); Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 các thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm công Phước- chủ tịch uỷ ban xã phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Ông Phạm công Phước- Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã; Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 các thôn tổ chức quán triệt, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai cập nhật địa chỉ số (địa chỉ số là bộ dữ liệu nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ số, thương mại điện tử về tận thôn/tổ; hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; xác định tình hình dân cư, thực trạng hộ nghèo, hạ tầng nhà ở, cũng như hạ tầng số,…).

2. Hiệu trưởng các trường học: Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, giáo viên,nhân viên thực hiện việc cài đặt Hue –S, ví điện tử trên Hue-S, cài đặt và kích hoạt điện tử VneID, sổ sức khỏe điện tử hoàn thành trước ngày 22/4/2023. Nếu sau ngày 22/4/2023 Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã và ngành cấp trên về tiến độ cài đặt các ứng dụng trên.

3. Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phân công các thành viên trực tiếp đến tận các hộ gia đình để cập nhật địa chỉ số trên địa bàn (hoàn thành trước ngày 10/5/2023).

4. Thành viên BCĐ Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp và hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện đề án 06 cách thức triển khai số hóa địa chỉ số trên nền tảng Hue-S.

5. Văn phòng UBND xã theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã cho lãnh đạo UBND xã để theo dõi, chỉ đạo (chế độ báo cáo 03 ngày/lần).

6. Bộ phận Văn hóa và Thông tin thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến người dân về lợi ích của việc tạo địa chỉ số trên địa bàn xã.

7. Bộ phận Tài chính ngân sách xã tham mưu UBND xã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện đề án 06 các thôn.

8. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã chỉ đạo các chi Đoàn tham gia hỗ trợ, phối hợpTổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện đề án 06 hoàn thành kế hoạch triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.842.309
Truy cập hiện tại 3.463