Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 24/04/2023

Thực hiện Công văn số 172/ UBND ngày 10/4/2023 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái về việc chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn xã. Để công tác triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã Quảng Thái đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu của cấp trên. UBND xã thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, cụ thể như sau:

1. Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 08/5/2022. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái triển khai Tổ Công  nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 của các thôn trên địa bàn đến tại hộ dân cư thể thu thập thông tin địa chỉ số. UBND xã đề nghị bà con Nhân dân phối hợp, cung cấp thông tin Tổ Công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 để công tác cập nhật địa chỉ số được nhanh chóng và thuận tiện.

2. Khi Tổ Công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 của thôn đến thu thập thông tin, bà con nhân dân xuất trình các loại giấy tờ như: Căn cước công dân của từng thành viên trong gia đình, số điện thoại di động, giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có). Những trường hợp chưa được cấp CCCD thì liện hệ với Công an xã để được cấp số định danh cá nhân.

UBND xã thông báo cho toàn thể Nhân dân trên dịa bàn được biết và phối hợp Tổ Công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 để công tác cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã đảm bảo tiến độ. 

thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.842.160
Truy cập hiện tại 3.415