Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn của các thành viên Ban chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 24/04/2023

Thực hiện Công văn số 727/ UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện về việc triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn huyện.

 Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Quảng Thái về việc triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn xã;

Uỷ ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn của các thành viên Ban Chỉ đạoTổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã Quảng Thái, như sau:

   1. Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ, phụ trách chỉ đạo chung.

2. Ông Lê Quốc Bình - Trưởng công an xã, Phó ban trực phụ trách theo dõi, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo; Chỉ đạo cán bộ công an xã cung cấp số dinh danh cá nhân đối với các trường hợp dưới 14 tuổi cho các tổ đồng thời chỉ đạo CAV phối hợp hướng dẫn bà con cài đặt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VneID.

3. Bà Trần Thị Lữ - Công chức Văn phòng thống kê, Phó ban

- Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban trong việc triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn. Trực tiếp tiếp nhận thông tin chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời phụ trách công tác theo dõi tổng hợp toàn bộ về tình hình số liệu trên địa bàn xã. Tham mưu phát hành giấy mời, tổ chức các buổi họp, hội nghị; đồng thời tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xã; Tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc và phân công cho từng thành viên phụ trách địa bàn để đảm bảo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

4. Bà Phạm Thị Nhãn, Phó trưởng trạm Y tế - Thành viên.

- Trực tiếp hướng dẫn cho bà con tiến hành cài đặt sổ sức khỏe điện tử, bác sĩ cho mọi nhà...

5. Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Công chức Tài chính - Kế toán, Thành viên.

- Tham mưu Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã bố trí kinh phí đúng theo kế hoạch của cấp trên để đảm bảo hoạt của Tổ. Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Lai Hà.

6. Ông Hoàng Minh Ngọc - Công chức Văn hóa - Xã hội, Thành viên

- Phụ trách tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã về triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn. Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Trung Làng.

7. Ông Hồ Xuân Hoàng - Bí thư xã Đoàn, Thành viên

- Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Đông Hồ.

8. Bà Hoàng Thị Minh Phương - CT Hội phụ nữ xã, Thành viên

- Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Tây Hoàng.

9. Ông Văn Đức Quyền - Công chức Địa chính Nông nghiệp, Thành viên

- Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Trằm Ngang.

10. Bà Nguyễn Thị Cúc - Công chức Văn hóa xã hội, Thành viên

-  Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Nam Giảng.

11. Bà Văn Thị Phương - Công chức Tư pháp,  Thành viên

- Trực tiếp phụ trách Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của thôn Trung Kiều.

12. Hiệu trưởng các Trường học

- Trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và nhân khẩu tại cơ quan đơn vị mình. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của UBND xã, Ban chỉ đạo xã trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thực hiện việc cài đặt Hue –S, ví điện tử trên Hue-S, cài đặt và kích hoạt điện tử VNeID, sổ sức khỏe điện tử.

Các thành viên trong BCĐ còn lại, giúp BCĐ trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan  trong việc triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn.

   

  Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn xã. Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ, được phân công phụ trách địa bàn chủ động phối hợp với các Tổ công nghệ số cộn đồng và thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.842.241
Truy cập hiện tại 3.449