Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái tiến hành triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa địa bàn xã
Ngày cập nhật 25/04/2023

Thực hiện Công văn số 727/ UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai cập nhật địa chỉ số trên địa bàn huyện. Sau khi UBND xã họp triển khai, hướng dẫn cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn. Từ ngày 21/4/2023 đến nay các Tổ CNSCĐ các thôn đã tiến hành thu thập, cập nhật địa chỉ số cho các hộ dân trên địa bàn. 

Với quyết tâm hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4/2023, các Tổ đã phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách từng kiệt, xóm để không bỏ sót một hộ gia đình nào. Đến thời điểm hiện tại 25/4/2025, các Tổ đã thu thập, tạo địa số cho 645/1474 hộ đat 43,75% trong đó: Lai Hà 133 hộ; Đông Hồ 125 hộ; Trằm Ngang 123 hộ; Tây Hoàng 105 hộ; Trung Làng 78 hộ; Nam Giảng 52 hộ; Trung Kiều 29 hộ. Mặc dù các thành viên của các Tổ rất khẩn trưởng, tích cực tuy nhiên do triển khai đồng bộ, phần mềm HUE S cập nhật liên tục nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của các Tổ.

Một số hình ảnh tại cập nhật địa chỉ số tại các thôn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.553.392
Truy cập hiện tại 14.472