Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S
Ngày cập nhật 24/10/2023

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, UỶ ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành công văn số 588/UBND về việc hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S, gửi Các cơ quan, Trường học đóng trên địa bàn;Các ban ngành, đoàn thể cấp xã và Toàn thể Cán bộ, công chức thuộc UBND xã thực hiện một số yêu cầu cụ thể như sau

 

- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi.

- Các cơ quan, trường học, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức như: đưa tin tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên bản thông tin nội bộ, các nền tảng mạng xã hội cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý,… tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia Hội thi (Đính kèm poster tuyên truyền, Thể lệ Hội thi).

Các bước hướng dẫn:

Cơ cấu giải thưởng: 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.104
Truy cập hiện tại 1.599