Tìm kiếm tin tức
Triển khai ứng dụng Chủ nhật xanh trên Nền tảng Hue-S
Ngày cập nhật 05/01/2024

Thực hiện Công văn số 12985/UBND-CT của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng Chủ nhật xanh trên Nền tảng Hue-S. Sở Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn cụ thể việc sử dụng ứng dụng Chủ nhật xanh để phổ biến, triển khai thực hiện. Đến nay, ứng dụng Chủ nhật xanh đã tích hợp trên Nền tảng Hue-S để các đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động tham gia. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng ứng dụng Chủ nhật xanh trên Nền tảng Hue-S

 
 

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.178
Truy cập hiện tại 8.966