Ấn nút khởi động hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S