Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc Thực hiện Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 24 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Ngày 29/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND phê duyệt Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó...
Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 sáng nay (30/6), UVTV Tỉnh tủy, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Bình tỉnh nhận định, tình hình dịch COVID -19 hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt các tỉnh thành lân cận tại...
I. Mục tiêu Chuyển đổi và tạo cơ cấu đầu tư hợp lý, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; định hướng đầu tư theo nguồn vốn (ngân sách tỉnh, huyện, xã) và các lĩnh vực; tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội...
  Kính gửi: Hội đồng Nhân dân xã Quảng Thái. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền...
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và Đại hội Thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VII, năm 2021-2022, UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể...
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Ngày 03 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm...
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số: 17/KH-UBND về Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng  nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững năm 2021.     Để cụ thể hóa...
Ngày  08 tháng 01 năm 2021, UBND xã Quảng Thái ban hành kế hoạch số 13  /KH-UBND về việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động năm 2021
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.265