Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023
Ngày cập nhật 09/08/2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-CCCNTY ngày 17 tháng 7 năm 2023  của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023;

Để triển khai tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu cho vật nuôi trên địa bàn xã năm 2023, UBND xã xây dựng Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
   - Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm.
   - Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.
- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra và lây lan trên địa bàn; đồng thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tới tận thôn, xóm, hộ gia đình, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao.
- Khuyến khích các chủ trang trại, gia trại tự thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi của mình nếu đảm bảo về mặt kỹ thuật và các điều kiện theo quy định.
II. Nội dung thực hiện
          1. Đối tượng tiêm phòng 
          a. Đối với trâu, bò 
- Tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho 100% số trâu, bò nuôi mới và vụ Xuân chưa tiêm.
- Tiêm vắc xin lở mồm long móng: Tổ chức tiêm theo kế hoạch của tỉnh, huyện và Chương trình khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc.
- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò nuôi mới.
b) Đối với dê
Vắc xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng.
c) Đối với lợn 
- Tiêm vắc xin tam liên lợn (Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn) cho 100% đàn lợn nằm trong diện tiêm.
- Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống. 
- Vắc xin E.coli, kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn.
d) Đối với gia cầm
- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.
- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.
- Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle.
2. Thời gian triển khai tiêm phòng
- Tiêm đại trà vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, dê; dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lợn đến 30/9/2023.
- Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống trong tháng 10 và 11/2023.
- Tiêm vắc xin gia cầm tiêm thường xuyên trong các tháng.
Lưu ý: Để nắm chắc số lượng và tiêm phòng triệt để, Nhân viên Thú y phối hợp với các thôn cần tổ chức thống kê tổng đàn trước khi triển khai tiêm phòng.
- Ngoài thời gian tiêm phòng vụ chính, Nhân viên Thú y phải theo dõi và tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới và vụ chính chưa tiêm phòng.
3. Chỉ tiêu tiêm phòng: Chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể (có phụ lục kèm theo).
4. Kỹ thuật tiêm phòng, bảo quản vắc xin:  
Vắc xin nhận từ Trạm Chăn nuôi và Thú y về phải được bảo quản trong phích lạnh, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêm phòng đúng liều lượng, vắc xin phải được che kín, giữ ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp, sử dụng hết trong ngày, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng sau khi tiêm phòng nếu có, ghi chép vào sổ sách và cấp phiếu tiêm phòng đầy đủ cho chủ nuôi.
5. Giá dịch vụ tiêm phòng: Như vụ Xuân 2023.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công chức Địa chính Nông nghiệp 
- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Nhân viên Thú y xã tổ chức họp triển khai công tác tiêm phòng, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng văc xin cho vật nuôi vụ Thu năm 2023 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để kiểm tra, xử lý kịp thời.
- Chỉ đạo Tổ quản lý các chợ, Nhân viên Thú y thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán động vật và sản phẩm động vật không đúng địa điểm, không rõ nguồn gốc, không có thủ tục của thú y.
2. Nhân viên Thú y xã
- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi vụ Thu năm 2023.
- Nhân viên Thú y phối hợp với Ban điều hành thôn để tiêm văc xin cho vật nuôi vụ Thu năm 2023 cho đàn gia súc trên địa bàn đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tiêu độc, khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng, ngõ xóm và những nơi có nguy cơ cao; vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của thú y và nhà sản xuất. 
- Tăng cư¬ờng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại, các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng để người dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện. 
- Phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết mổ động vật để kinh doanh không đúng địa điểm quy định, các quầy bán không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; chủ nuôi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm phòng vắc xin bắt buộc đối với vật nuôi; thú y viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công. 
3. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã
- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn, Nhân viên Thú y để tổ chức tốt công tác tiêm phòng văc xin cho vật nuôi vụ Thu 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của ngành Thú y đúng thời gian quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi, thú y viên không tuân thủ điều động phòng, chống dịch; đồng thời, tổ chức giám sát dịch bệnh ở từng địa bàn được phân công nhằm phát hiện sớm dịch bệnh, báo cáo UBND xã và Trạm CN Thú y để xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức cho nhân dân biết sự nguy hại của dịch bệnh; lợi ích của công tác tiêm phòng vắc xin để mọi người dân tự giác thực hiện.
- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tu sửa chuồng trại đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không bị mưa tạt, gió lùa; đồng thời tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.
4. Ban điều hành các thôn
- Tổ chức, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trong thôn tăng c¬ường công tác tuyên truyền, giải thích để chủ vật nuôi tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi vụ Thu có hiệu quả.
- Phối hợp Nhân viên Thú y xã giám sát, quản lý chặt chẽ việc tiêm phòng; Ghi chép, tổng hợp đầy đủ, thống kê các trường hợp không chấp hành để có các biện pháp xử lý. 
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng văc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định. 
- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh Thú y và không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định.
5. Đài truyền thanh xã
Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
6. Phân công lịch tiêm phòng cụ thể
UBND xã phân công lịch tiêm phòng, cán bộ phụ trách các thôn cụ thể như sau:
STT Thôn Họ và tên Ngày
1 Tây Hoàng Phạm Bá Ngân    + Trưởng thôn - Tiêm đại trà vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, dê; tam liên lợn từ nay đến ngày 30/9/2023
- Tiêm vắc xin lở mồm long móng gia súc trong tháng 10 và 11/2023
2 Lai Hà Phạm Bá Ngân    + Trưởng thôn
3 Trung Kiều Trần Tý               + Trưởng thôn
4 Trung Làng Trần Tý               + Trưởng thôn
5 Trằm Ngang Trần Tý               + Trưởng thôn
6 Nam Giảng Trần Tý               + Trưởng thôn
7 Đông Hồ Phạm Bá Ngân    + Trưởng thôn
8 Trang trại Phạm Bá Ngân    + Trưởng thôn
Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023. UBND xã yêu cầu Thành viên BCĐ, Ban điều hành các thôn, Nhân viên Thú y xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện về UBND xã./. 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.438
Truy cập hiện tại 1.317