Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022. Để triển khai tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân và tăng cường các...
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ năm 2022, UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến phát triển du lịch, dịch vụ năm 2022...
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số...
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND huyệnvề việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022...
Để cụ thể hóa các chương trình trọng điểm đã được Đảng ủy và HĐND xã quyết nghị trong năm 2021, Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng...
Thực hiện Kế hoạch số /KH –TTYT Huyện  ngày 27 tháng 12 của UBND Huyện Quảng Điền về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại;  và Công văn số 10225/SYT-NVY ngày  tháng 12 năm 2021 của Sở...
I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn xã đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nâng cao kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI             Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và...
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Quảng Điền về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Hướng dẫn số 05/HD-PVHTT...
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;           Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.088
Truy cập hiện tại 1.068