Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc Hướng dẫn kê khai thủ tục cấp BHYT cho các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 18/11/2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng thái đã ban hafnhn Thông báo số 173/TB-UBND Về việc Hướng dẫn kê khai thủ tục cấp BHYT cho các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62; 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chính sách hổ trợ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62; 49 của Thủ tướng Chính phủ.

          Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái thông báo cho các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ, về việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng trục tiếp tham gia chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở CamPuChia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975, và đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối với đối tượng Dân công hỏa tuyến chưa được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế.

Đến tại Ban CHQS xã để được Hướng dẫn kê khai thủ tục cấp Bảo hiểm Y tế.

* Thủ tục gồm:

- Phô tô Quyết định trợ cấp cho các đối tượng có công chứng 03 bản.

- Giấy CMND phô tô công chứng 03 bản.

- Sổ hộ khẩu phô tô công chứng 03 bản.

*Thời gian kê khai làm BHYT:

 Kể từ ngày ra thông báo, hạn cuối đến hết ngày 30/11/2020 trong các giờ hành chính.

 

Nhận được thông báo, yêu cầu các đối tượng đến kê khai đúng thời gian và địa điểm nói trên, nếu ai không đến kê khai mọi thiệt thòi, quyền lợi về sau UBND xã không chịu trách nhiệm./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.392
Truy cập hiện tại 795