Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Gia đình văn hóa năm 2020
Ngày cập nhật 19/11/2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Gia đình văn hóa năm 2020

 

 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ hướng dẫn số 189/HD-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2020.

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tờ trình số 02/TTr-BCĐ, ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức văn phòng Thống kê UBND xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 1255 hộ gia đình trên địa bàn xã đạt danh hiệu” Gia đình văn hóa” năm 2020.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng thống kê UBND xã, Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, BĐH các thôn, các gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.202
Truy cập hiện tại 767