Tìm kiếm tin tức
Công văn Về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án
Ngày cập nhật 19/11/2020

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185 /UBND Về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện  

UBND huyện nhận được Công văn số 181/CV - BQLDA ngày 18/8/2020 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyện. Qua xem xét nội dung; UBND huyện có ý kiến như sau: GiaoUBND các xã, thị trấnchỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các thùng rác thải BVTV của Dự án thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn huyệnđảm bảo đúng quy định.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Trần Nam Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.113
Truy cập hiện tại 745