Tìm kiếm tin tức
CHỈ THỊ 05/CT-TTG NGÀY 28/01/2021 VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày cập nhật 28/01/2021

Chiều tối ngày 28 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã Ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.288
Truy cập hiện tại 53