Tìm kiếm tin tức
Giao ban tháng 1 năm 2021
Ngày cập nhật 05/02/2021

 Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, UBND xã tổ chức cuộc họp để soát xét  thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 và triển khai chương trình công tác tháng 02/2021 do đồng chí Phạm Công Phước– Chủ tịch UBND xã chủ trì. Hôm nay vào lúc: 14 giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2021 (thứ 2), tại Hôi trường UBND xã Quảng Thái, tổ chức Họp giao ban nhiệm vụ tháng 1 năm 2021 và triển khai chương trình tháng 2 năm 2021.

Thành phần tham dự gồm Đại diện Thường trực Đảng ủy –HĐND –UBMTTQVN xã; CT, PCT UBND xã, UV UBND xã và Toàn thể Cán bộ, Công chức, Cán bộ bán chuyên trách thuộc cơ quan UBND xã.    

 

Tại cuộc họp đồng chí Phạm Công Phước, CT UBND xã đặt vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện trong tháng 1/2021 và một số nội ndung liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ tháng 2/2021

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Trần Hải, HUV,Bí thư Đảng ủy xã phát biểu, đặt vấn đề liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2021

 

Qua thảo luận đồng chí Phạm Công Phước, CT UBND xã kết luận một số nội dung cụ thể sau

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thức hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2021. 

          2. Tập trung chỉ đạo các HTX thường xuyên tăng cường công tác chăm sóc, theo dõi và bón phân cho các loại cây trồng.

          Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi.

           Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời chuẩn bị và triển khai vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021.

           3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai ra quân lập lại trật tự công cộng, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ chợ Nịu trong thời gian truớc, trong và sau Tết Nguyên Đán.

          Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2021.

           4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

          Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

          5. Triển khai tốt kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tổ chức tốt giải bóng đá thanh niên chào Xuân 2021.

          - Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức vệ sinh, phun khử trùng Cloramin B, phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid -19 gây ra theo chỉ thị 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 và thông báo kết luận số 40/TBKL-UBND tỉnh ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh thừa thiên huế, tiến hành rà soát, kiểm soát chặt chẽ người dan từ các địa phương về địa bàn đặc biệt người về từ vùng dịch.

          - Duy trì số lượng học sinh đến trường sau Tết, ảnh hưởng dịch COVID-19 nhằm hạn chế tối đa học sinh bỏ học trong năm học 2020-2021, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì số lượng học sinh các cấp học  trong học kỳ II năm học 2020 - 2021.

          - Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyền thông DSKHHGĐ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐđợt I/2021.

          - Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh COVID-19. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân nước ngoài, việt kiều, người lao động đi và về từ các địa phương có dịch trở về trên địa bàn.

          6. Chuẩn bị các điều kiện, tham mưu tốt nhiệm vụ phục vụ và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          7. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm phát lệnh và giao quân đảm bảo an toàn chỉ tiêu trên giao; đồng thời đã tổ chức thăm hỏi tặng quà và tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

          Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý tốt công tác nhân, hộ khẩu, tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết.

          8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

          9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.330
Truy cập hiện tại 59