Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 55/TB-UBND CỦA CHỦ TỊCH PHAN NGỌC THỌ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH
Ngày cập nhật 08/02/2021

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 06/02/2021.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.508.244
Truy cập hiện tại 44