Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã tháng 01 năm 2021
Ngày cập nhật 08/02/2021

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã Tháng 1 năm 2021.

         Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 01/02/2021, đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp  UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 1/2021; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 02/2021.

          Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức, bán chuyên  trách trong cơ quan UBND xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 1/2021, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 02/2021, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

            1. Đã tập trung chỉ đạo các Hợp tác xã trên địa bàn gieo sạ vụ  Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng lúa 372,2 ha

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y và theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch lở mồm long móng ( Trâu); vận động các chủ chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi; đồng thời, thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ, tăng khẩu phần thức ăn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi để tăng sức đề kháng. - Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác hủy diệt trên vùng đầm phá Tam Giang

- Qua công tác tổ chức thẩm định các đối tượng hỗ trợ bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra năm 2020 với kết quả, số liệu cụ thể như sau:

- Hỗ trợ thiệt hại về Hoa màu: Tổng số hộ: 202 hộ, Tổng diện tích 30.09 ha

- Hỗ trợ thiệt hại về thủy sản: Tổng số hộ: 03 hộ, Số lồng cá: 10 lồng (1.000 m3)

- Hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi: Tổng số hộ: 113 hộ, Tổng số: 16.558 con.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân nước ngoài, việt kiều, người lao động đi và về từ các địa phương có dịch trở về trên địa bàn xã.

          - Thực hiện phối hợp về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng, hộ nghèo, khó khăn, tàn tật trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời đã tham mưu cấp phát giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo cho nhân dân đã hoàn thành.

          - Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh.

          - UBND xã đã phối hợp cơ quan chuyên môn và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2021 trên địa bàn xã.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

          3. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ ổn định địa bàn để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình lao động ngoài nước và lao động từ vùng có dịch về lưu trú tại địa phương nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định không có vấn đề đột biến xảy ra.

          - Đã chỉ đạo Ban Công an xã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

           - Đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự -Quốc phòng trong năm 2021.

 - Những tháng đầu năm, một số cán bộ công chức chưa chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật kỷ cương hành chính và tham mưu xử lý các nhiệm vụ được giao chưa kịp thời, thiếu chủ động, không dứt điểm; Để thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính, nội quy quy chế cơ quan và tham mưu giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao; UBND xã yêu cầu các cán bộ, công chức trong thời gian tới phải chấp hành nghiêm túc về nội quy, quy chế, kỷ cương kỷ luật hành chính và tham mưu giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chấp hành tốt nội quy quy chế hoạt động của cơ quan.

          II. NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021

          Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND xã năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã xác định chương trình công tác tháng 02/2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thức hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2021. 

          2. Tập trung chỉ đạo các HTX thường xuyên tăng cường công tác chăm sóc, theo dõi và bón phân cho các loại cây trồng.

          Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi.

           Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời chuẩn bị và triển khai vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021.

          3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai ra quân lập lại trật tự công cộng, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ chợ Nịu trong thời gian truớc, trong và sau Tết Nguyên Đán.

          - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2021.

          - Hiện nay, phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại một số cơ quan, đơn vị đang có dấu hiệu chững lại, có hiện tượng triển khai đối phó, quá trình triển khai còn mang tính hình thức. Do vậy, UBND xã yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ngày càng xanh, sạch, không rác thải; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” một cách thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên( khi tham gia các hoạt động cần phải đeo khẩu trang, tránh ảnh hưởng từ môi trường xung quanh).

          4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

          Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

          5. Triển khai tốt kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tổ chức tốt giải bóng đá thanh niên chào Xuân 2021.

          - Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức vệ sinh, phun khử trùng Cloramin B, phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid -19 gây ra theo chỉ thị 05/CT -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 và thông báo kết luận số 40/TBKL-UBND tỉnh ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh thừa thiên huế, tiến hành rà soát, kiểm soát chặt chẽ người dan từ các địa phương về địa bàn đặc biệt người về từ vùng dịch.

          - Duy trì số lượng học sinh đến trường sau Tết, ảnh hưởng dịch COVID-19 nhằm hạn chế tối đa học sinh bỏ học trong năm học 2020-2021, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì số lượng học sinh các cấp học  trong học kỳ II năm học 2020 - 2021.

          - Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyền thông DSKHHGĐ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐđợt I/2021.

          - Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh COVID-19. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân nước ngoài, việt kiều, người lao động đi và về từ các địa phương có dịch trở về trên địa bàn.

          6. Chuẩn bị các điều kiện, tham mưu tốt nhiệm vụ phục vụ và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          7. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm phát lệnh và giao quân đảm bảo an toàn chỉ tiêu trên giao; đồng thời đã tổ chức thăm hỏi tặng quà và tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

          Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý tốt công tác nhân, hộ khẩu, tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết.

          8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

          9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

          Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm như đã nêu trên, yêu cầu các bộ phận, các công chức phụ trách các lĩnh vực cần bám sát tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và tham tham triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tham mưu báo cáo và chấp hành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do cá nhân mình phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND xã và yêu cầu của UBND huyện và các ngành cấp trên./.

         

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.700
Truy cập hiện tại 168