Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc khen thưởng cho các học sinh đạt giải cao hội thi cấp tỉnh
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 20 tháng 02 năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 84 về việc khen thưởng cho các học sinh đạt giải cao hội thi cấp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các học sinh đã có nhiều thành tích trong học tập và đạt giải cao hội thi cấp tỉnh;

          ( Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Khen thưởng bằng giấy khen và hiện vật theo Luật thi đua khen thưởng qui định.

Điều 3. Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, BGH Trường THCS Lê Xuân, các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nội dung của quyết định có trong tệp đính kèm:

 

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

( Kèm theo Quyết định số : 84 /QĐ-UBND xã, ngày 20/02/2021 của

Chủ tịch UBND xã Quảng Thái)

1. Em Lê Quang Nhật, học sinh lớp 9/1,  Đạt giải nhì cấp tỉnh

2. Em Văn Công Hoàng, học sinh lớp 9/2,  Đạt giải ba cấp tỉnh

3. Em Đặng Hoàng Long Vũ, học sinh lớp 9/1,  Đạt giải ba cấp tỉnh

           Đạt giải toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh

 

4. Em Văn Trần Hoài Thương, Lớp 12, Đạt Giải Nhì môn Vật Lý cấp tỉnh

5. Em Trần Hoàng Mỹ Thuật, Lớp 11, Đạt Giải Ba môn sinh học cấp tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.835
Truy cập hiện tại 174