Tìm kiếm tin tức
CÔNG ĐIỆN số: 05/CĐ-PCTT ngày 06/10/2021 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão số 7
Ngày cập nhật 06/10/2021

Ngày 06/10/2021, Văn phòngBan chỉ huy phòng chống thiên tai  và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công điện số:05/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão số 7

Nội dung công điện có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.652.140
Truy cập hiện tại 4.903