Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày cập nhật 12/10/2021

Ngày 10/10/2021, Chính Phủ ban hành Quyết định số: 30/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

 

 

 

Nội dung chi tiết của Quyết định có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.362.501
Truy cập hiện tại 5.300