Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm thời phong tỏa hộ gia đình ông Hoàng Đình- Trú tại thông Trung Làng để phòng, chống dịch Covid- 19
Ngày cập nhật 18/11/2021

Căn cứ Hướng dẫn số 1953/BCĐ- YT  ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

 Xét đề xuất của Trạm Y tế xã,

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tỏa tạm thời đối với hộ gia đình ông Hoàng Đình. Hiện ở tại thôn Trung Làng, xã Quảng Thái.

Thời gian phong tỏa: Kể từ 18h00 ngày 17/11/2021 đến khi có thông báo mới.

Lý do: Thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19.

Điều 2. Nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào khu vực phong tỏa nói trên.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Tổ phòng chống dịch cộng đồng thôn Trung Làng, Tổ kiểm tra, Trưởng Công an xã, Trạm y tế và thành viên phụ trách địa bàn giám sát việc thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid 19, Trưởng Công an xã, Trưởng Trạm Y tế xã, các thành viên BCĐ, Tổ phòng chống dịch cộng đồng thôn Trung Làng và hộ gia đình ông Hoàng Đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.561
Truy cập hiện tại 4.655